Zprávy z družiny - říjen 2018

Využívali jsme pěkné podzimní dny při pobytu na školní zahradě nebo na hřišti.  Tvořili jsme ,,podzimáčky".  

O návštěvě místní knihovny už jsme informovali. Také jsme navázali spolupráci s družinou z Vysočiny, píšeme si dopisy.