Zpívání v kostele 2018

Ve čtvrtek 20.12. proběhla ve svobodském kostele tradiční vánoční akce Zpívání v kostele. I letos se nám podařilo kostel zaplnit diváky a děkujeme paní učitelce Ševčíkové a všem dětem za krásný předvánoční zážitek. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali částku 6085.-Kč. Část bude použita na zakoupení nových učebních pomůcek a část na charitativní účely.