Kontrola z hygieny ve školní kuchyni

Ve čtvrtek 13.12.2018 proběhla kontrola z hygieny v naší školní kuchyni. Dle protokolu o kontrole, který jsme obdrželi během vánočních prázdnin, nebyly shledány žádné závady. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací službu nařízením Evropského parlamentu a Rady ( ES) č. 852/2004.