Informace k podání přihlášek na SŠ

Přihlášku na SŠ si podává žák 9.třídy podle vlastního uvážení jednu nebo dvě. Vyplnění přihlášky a potvrzení prospěchu zajistí škola. Žák pouze donese lístek s plnou adresou (včetně PSČ) zvolených škol a název oborů i s kódem. Přihlášky doručí zákonný zástupce řediteli příslušné SŠ nejpozději do 1. března 2019. Je vhodné nechat si potvrdit převzetí přihlášky nebo ji poslat doporučeně. Obdobně postupují i žáci 5. ročníku při podání přihlášky na víceletá gymnázia. Nutnost potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře najdete na webových stránkách SŠ. Doporučuji včasné řešení, během celého procesu může dojít ke zdržení při tisku přihlášky, potvrzení lékaře i doručení poštou a termín 1.3. je závazný.

Budete-li potřebovat podrobnější informace, můžete využít konzultačních hodin v úterý od 14:15h do 15h.

                                                                                 Mgr.  Nešněrová