Vytvořeno 1. 3. 2019 10:59

Veselé zoubky - 1.třída

Dne 1. 3. 2019 se prvňáčci zapojili do preventivního programu vyhlášeného drogerií „dm“. Program se nazývá Veselé zoubky a je zaměřený na prevenci zubního kazu. Během dvou vyučovacích hodin jsme si dětmi pověděli mnoho nového o ústní hygieně, stavbě zubů i prevenci před zubním kazem. Mnoho informací již děti znaly. Na závěr jsme se podívali na pohádku „Jak se Hurvínkovi dostat na zoubek“.

Všichni byli odměněni dárkovou taškou od drogerie „dm“ s potřebami na čištění zubů.