Víš nebo uhodneš

Poslední den v únoru se konala soutěž všeobecných znalostí. Žáci odpovídali na 50 testových otázek z oblasti českého jazyka a literatury, dějepisu, zeměpisu, kultury…

Do soutěže se přihlásilo 12 žáků z 8. a 9. ročníku. Po prvním kole získali S.Jurišová, L.Zlatník a V.Nikl  stejný počet bodů (34). Tito žáci poté odpovídali na dalších 11 otázek a zde jsou výsledky:

Výsledky soutěže:

1. místo: S.Jurišová, L.Zlatník celkem 44 b.

2. místo: V.Nikl  41 b.

3. místo: J.Veselý  33 b.

další umístění:

A.Hynková  31 b.

M.Churavá  31 b.

M.Kout  31 b.

R.Milionová  30b.

K.Richterová  27 b.

K.Cabrnochová  25 b.

V.Růžička  24 b.

N.Ouředníková  23 b.

D.Tomíček  19 b.

Všem děkuji za odvahu účastnit se a blahopřeji vítězům. Test byl náročný a svědčí o dobrých znalostech žáků. Mgr. Milena Hainišová