Výlet do hvězdárny a planetária

Ve středu 13. března 2019 jsme společně s žáky 3. a 5. ročníku a s Mgr. Švarcovou navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, abychom si zopakovali probrané učivo o vesmíru a dozvěděli se ještě mnoho zajímavého. Zbyl čas i na vesmírnou pohádku a nakoupení upomínkových předmětů.

Do školy jsme se vrátili spokojení a plní hezkých dojmů.                        Mgr. Milada Pleskačová