O češtině trochu jinak

Ve středu 13. března proběhlo klání žáků 6. a 7. třídy ve znalostech a dovednostech z českého jazyka. Osm žáků, kteří se rozhodli, že si po vyučování zasoutěží, stanulo před úkoly mnoha různých zaměření. Konkrétně se jednalo o úkoly pravopisné, slohové, tvaroslovné, práci s textem, něco z našich známých přísloví a úkoly, ve kterých zápolili s pochopením čteného textu.

Nejlépe si poradila děvčata Lenka Beranová, Sára Vlčková a Kateřina Veselá. Všichni zúčastnění získali jeden bod do naší celoroční soutěže O tajný výlet, tato tři děvčata poté ještě slíbené body navíc za vítězství v soutěži. K úspěchu velice gratuluji.                           

Mgr. Jan Šváb