3. zájezd do Klicperova divadla

Ve středu 10. dubna vyrazilo 43 žáků 2. stupně naší školy na divadelní představení do Klicperova divadla v Hradci Králové. Zde jsme byli diváky světoznámé komedie Lakomec od francouzského dramatika Moliѐra. Odjezd byl naplánován po 4. vyučovací hodině. Cestou nás čekalo několik zastavení kvůli dopravním uzavírkám, ale vše jsme hezky stihli a dorazili tak, aby děti, které nechodí na oběd, měly dostatek času na doplnění sil a energie před kulturním zážitkem. Představení trvalo 1 hodinu a 40 minut. Naši žáci měli možnost zhlédnout postavu pověstného Harpagona, který byl kvůli penězům a majetku ochoten obětovat cokoliv. Neobvyklé divadelní kulisy a spousta výborných hereckých výkonů naše mladé diváky zaujaly a pobavily, a proto se opět můžeme těšit, co si pro nás ,,Klicperáci“ napříště přichystají. Po skončení divadelního představení jsme se ještě zhruba na hodinu vydali za nákupy a občerstvením a poté vyrazili zpět do Svobody nad Úpou. Domů jsme dorazili kolem 7. hodiny večerní. Všem žákům patří dík za výborné chování během celého zájezdu.                  Mgr. Jan Šváb