Úspěch ve výtvarné soutěži

V lednu tohoto roku jsme se zapojili do výtvarného klání „Soutěž dětské mapy Barbary Petchenik“. Téma pro letošní rok bylo Milujeme mapy. Cílem této soutěže je rozvinout tvůrčí vyjadřovaní dětí o světě pro zlepšení jejich grafického uvědomění a prohloubení hlubšího vnímání problematiky životního prostředí. ICA využívá přihlášené práce i k výzkumným účelům, obrázky se objevují na summitech Organizace spojených národů nebo na plakátech UNICEF. Děti z České republiky se soutěže od roku 1995 pravidelně účastní. Do mezinárodního kola postupuje vždy 6 dětských prací.

V letošním kole bylo odbornou komisí posuzováno 600 výkresů. Česká kartografická společnost ocenila 10 nejlepších obrázků v každé kategorii. Do soutěže jsme zaslali několik výkresů. Nejlepšího umístění dosáhla žákyně 8. třídy Anička Pospíšilová, která se umístila na krásném 4. místě v kategorii 13-16 let.

Porotu jistě upoutala její preciznost, smysl pro detail a originalita pojetí mapy. Gratulujeme jí k velkému úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy.                                        Mgr. Milena Hainišová