Soutěž v luštění sudoku

Ve čtvrtek 16.52019 a v pátek 17.5.2019 jsme uspořádali pro žáky 2.stupně soutěž v luštění sudoku, která se započítává do klání o tajný výlet.  Žáci dostali zadání dvou sudoku. Pořádí se hodnotilo podle množství správně vyluštěných čísel a doby luštění. Nejúspěšnější byl Vít Vrbenský ze 6.třídy, který vyluštil obě sudoku správně v nejrychlejším čase. Druhá byla Kateřina Veselá ze 7.třídy a třetí Sára Vlčková ze 6.třídy. Bohužel z 8. ani 9.řídy se nikdo nezúčastnil, mohlo být zajímavé srovnání výkonů starších a mladších žáků. Úspěšným luštitelům blahopřejeme.                  Mgr. Irena Nešněrová