Výlet do Miletína

V úterý 25. června vyrazili žáci 6. třídy v rámci projektu Po stopách Karla Jaromíra Erbena do Miletína u Dvora Králové nad Labem. Zde jsme navštívili Erbenův rodný domek, ve kterém jsme zjistili řadu dalších údajů o miletínském rodákovi. Po prohlídce domku jsme pokračovali Naučnou stezkou Karla Jaromíra Erbena, která nás zavedla až k místní výrobně Pravých hořických trubiček. Je více než jasné, že všichni šesťáci vzali prodejnu útokem. Odměnou jim byla možnost krátkého nahlédnutí do zdejší výroby. Výletem jsme celý projekt úspěšně završili a už se můžeme těšit na pokračování s dalším autorem v následujícím školním roce. 

Mgr. Jan Šváb