Návštěva obchodní akademie Olgy Havlové

V horkém počasí středy 26. června proběhl pro žáky 2. stupně naší školy na Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních program s názvem Život s handicapem. Nejdříve nám byla představena zdejší škola, ve které studují děti s handicapem. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina měla na programu AZ kvíz s řadou otázek, jejichž odpovědi mohly děti chvíli předtím zaslechnout. Druhá skupina se odebrala do školní haly, kde se děti věnovaly sportům zaměřeným pro lidi s handicapem. Jakmile se obě skupiny prostřídaly, přišel čas na divadelní představení, jež vzniklo k příležitosti výročí 100 let od vzniku Jedličkova ústavu. Všichni naši žáci byli pochváleni nejen za aktivní účast ve všech aktivitách tohoto dne, ale i za příkladné chování.              

Mgr. Jan Šváb