Nové nastavení školní Wi-Fi sítě

Všechny žáky školy i jejich rodiče bychom tímto rádi upozornili na skutečnost, že od pondělí 9. září 2019 dojde ke změně v nastavení školní Wi-Fi sítě.

Všechny žáky školy i jejich rodiče bychom tímto rádi upozornili na skutečnost, že od pondělí 9. září 2019 dojde ke změně v nastavení školní Wi-Fi sítě. Školní Wi-Fi nebude dostupná v době přestávek mezi vyučovacími hodinami. Během hodin bude plně funkční, aby bylo možné internetové připojení využívat k vyhledávání informací a dalším činnostem v rámci vyučovacího procesu.

Od tohoto kroku si slibujeme zlepšení tolik potřebné komunikace mezi našimi žáky.

Vedení základní školy