Nabídka nakladatelství Fraus, Grada a Albatros

Ve škole je možno objednat publikace nakladatelství Fraus, Grada a Albatros. Vyplněné a podepsané objednávky předejte Mgr. Petře Štěpové (kabinet ve 2. patře – školní knihovna) do 3. října 2019. S ní budete také řešit platbu a předání objednaných knih. Těším se na spolupráci.

Mgr. Petra Štěpová