Přijímací řízení 2019/2020

            Žáci 9. třídy si podle současné legislativy podávají 2 přihlášky na střední školu do čtyřletých oborů s maturitou nebo do tříletých oborů s výučním listem nejpozději do 1. března 2020. Přihlášky vyplní ve spolupráci se ZŠ, doručení přihlášky řediteli střední školy zajišťují zákonní zástupci. Přehled všech nabízených oborů lze najít na stránkách MPSV nebo na www.infoabsolvent.cz. Tyto stránky poskytují také informace o pracovních povinnostech jednotlivých oborů a o možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

            Pro zájemce o obory s talentovou zkouškou (např. hudební, taneční, výtvarné zpracování kovů, textilu, dřeva apod.) se podání přihlášky posouvá na termín 30. listopadu. Talentové zkoušky probíhají v lednu. Žák si pak může podat 2 přihlášky v řádném březnovém termínu bez omezení.