Zprávy za září - Družinka 1

Družinku navštěvuje 20 prvňáčků a 10 druháčků.

Naši činnost vidíte ve fotografiích: