Hudební pořad Antonín Dvořák – život a dílo

V pátek 4. října si žáci 3., 4. a 5. třídy vyposlechli zajímavé povídání o životě a díle našeho významného hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Dozvěděli se o jeho dětství, studiích, uměleckém životě, zálibách i pobytu a práci v Americe. Vyposlechli si klavírní ukázky jeho děl v podání pana Martina Kubáta, profesora konzervatoře a profesionálního varhaníka. Věřím, že získané poznatky děti využijí i v hodinách hudební výchovy.   

          Mgr. Dagmar Rolencová