Vytvořeno 22. 5. 2013 10:55

Zkvalitnění výuky

Díky dotacím z Evropské unie jsme si mohli dovolit zakoupit 30 tabletů s příslušenstvím, tabuli s interaktivním dataprojektorem, notebooky, dataprojektory a další vybavení do biologické laboratoře. Děti mají k dispozici kvalitní fotoaparát, notebook, digitální mikroskop, dataprojektor a promítací plátno.

Naším cílem je zmodernizování výuky jako takové za pomocí kvalitní techniky. Doufáme, že toto všechno přinese větší zájem dětí o vyučování.