Informace k zápisu žáků do 1. třídy

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy bude probíhat zápis žáků do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Bude upřednostňováno, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Upřednostňované formy odevzdávání přihlášky budou - datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem, poštou, případně osobním doručením do školy. Zároveň se pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuje dlouhé období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s učiteli, prostory školy a vzdělávacím programem.  

Žádost zákonných zástupců o přijetí žáka k základnímu vzdělávání naleznete v sekci Formuláře nebo zde na tomto odkazu.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Michal Krtička - ředitel školy