Zprávy za září 2018

Zprávy ze třídy Myšek:

Počátek měsíce září byl ve znamení seznamování dětí s novým prostředím mateřské školy a zahrady, s ostatními dětmi, personálem, s režimovým uspořádáním činností v průběhu dne. Děti se formou her učily znát svou značku, jména kamarádů, umístění hraček, a také samostatné hygieně. Většina dětí si na nové prostředí rychle zvykla, slziček mnoho nebylo a to je dobře.

V průběhu dne jsme s dětmi hodně zpívali, hráli hudebně pohybové hry a seznamovali se s knížkami o myšce a jejich kamarádech. Ty nás budou provázet celým rokem – s plyšovými postavičkami myšky, krtka, zajíčka a ježka jsme cvičili, učili se o nich říkanky a písničky, a také se nám hodili do tématu ovoce a zelenina. Ovoce a zeleninu jsme třídili do košíků, rozdělovali podle barev, tiskali prstovými barvami a seznámili se s technikou nalepování - kousky barevných papírků děti lepily na předem připravené tvary ovoce.

Na vycházkách jsme hledali zeleninu a ovoce na zahrádkách v okolí mateřské školy. I naše zahrada ve školce ukrývá poklady – ochutnávali jsme jablíčka a sbírali vlašské ořechy.

Zprávy ze třídy Zajíčků:

Děti se po prázdninách sešly ve třídě v novém složení, a tak si na sebe musely trochu zvykat, i na nové prostory, hračky, značky. Zvládly to během jednoho týdne, a tak jsme se mohli společně vydávat zkoumat blízké okolí. Počasí nám přálo, a proto jsme si užívali co nejvíce babího léta. Uspořádali jsme dokonce i větší výpravu – stopovanou v rámci modrofialového dne až k Medvědí jeskyni.

A protože, je září časem dozrávání některého ovoce, sledovali jsme na vycházkách ovocné stromy. Ve školce jsme se jednotlivé druhy ovoce učili poznávat všemi smysly: zrakem – pomocí obrázků, knížek, hrou s pexesem, hmatem – různými hmatovými hrami po slepu, posíláním předmětů v kruhu, chutí a vůní – při ochutnávce dostupného ovoce. Také jsme ovoce malovali, modelovali, tvořili ovocné stromy a ovoce zařadili i do cvičení a pohádek. Zkrátka ovoce máme rádi!

Zprávy ze třídy Medvídků:

Do třídy Medvídků nastoupilo dvacet dětí, z toho deset chlapců a deset dívek. Děti se v novém prostředí brzy adaptovaly. Celý rok se budou formou her připravovat na úspěšný start do základní školy v oblasti tělesné, psychické i sociální.

V měsíci září jsme pracovali dle tematického bloku Pavučina podzimu. Naše činnosti vycházely z tématu Zvířátka se představují. Společně jsme opakovali pravidla chování v kolektivu, v budově školy, ale i v přírodě.

Děti se naučily básničku Kamarád a Školka.

Při vycházkách jsme poznávali okolní přírodu a osvojená pravidla jsme využili v praxi. Autobusem jsme jeli do Janských Lázní ke stezce korunami stromů. Děti si pohrály na přilehlém hřišti a seznamovaly se zajímavostmi přírody.

Od začátku měsíce září probíhá hravou formou předplavecká výuka v krytém bazénu v Trutnově. S měsícem září jsme se rozloučili sběrem kaštanů.

 Účast na společných akcích:

V tomto měsíci společné akce zatím nebyly.