Zprávy za listopad 2018

Zprávy ze třídy Myšek:

Celý měsíc byl ve znamení základních barev. Každý týden patřil jedné barvě – zelené, žluté, červené a modré. Děti si nosily plyšáky, hračky nebo oblečení konkrétní barvy. I výzdoba herny konkrétní barvě odpovídala – kytičky na cvičení, míčky, plyšové hračky, předměty. To vše se děti pokoušely pojmenovat, vyhledávaly a třídily předměty podle barev. V zeleném týdnu jsme se věnovali přírodě, zelenině. Ve žlutém týdnu to bylo hlavně sluníčko, při kterém jsme procvičovali grafomotoriku křídou na tabuli a také barvou a štětcem děti malovaly sluníčko a moc se jim povedlo.  V červeném týdnu se stala základem pohádka „O Červené Karkulce“ a závěrečný modrý týden využil už znalosti všech barev a děti se naučily „Barevnou písničku“. 

Další zkušeností bylo navlékání korálků a hledání konkrétní barvy. Děti si také procvičovaly vizuální paměť – prohlédly si pod šátkem čtyři jednoduché předměty a po zakrytí se je pokusily vyjmenovat. Hodně jsme zpívali, naučili se novou básničku a také jsme sportovali – různé překážkové dráhy, hry s míči, chůze po lavičce, masírování chodidel apod.

V listopadu jsme měli štěstí na pěkné počasí, a tak se plánovaný výlet do vyzdobené ZOO vydařil. Dětem se líbily dýně a samozřejmě zvířátka. Pohladit a proběhnout se mezi kůzlátky byl zážitek.

Závěr měsíce patřil výrobě adventního věnce - děti pomáhaly při krájení jablíček a citronu, které jsme sušili a použili na výzdobu věnečku. Většinu sice dělala paní učitelka, ale děti se také zapojily a hlavně jsme si u toho pěkně povídali, aby děti věděly, co každá svíčka znamená. A teď už se těšíme na nejkrásnější svátky roku – vánoce.

Zprávy ze třídy Zajíčků:

Na začátku měsíce jsme navštívili ZOO vyzdobenou nádhernými dýněmi a samozřejmě jsme si prohlédli i zvířátka – výlet jsme si úžasně užili.Potom se již začalo kazit počasí a my jsme přivítali první sníh i svátek Martina (bílý kůň za pomoci obtisků nohou).

Celý měsíc jsme si povídali o lesních zvířatech a jejich přípravách na zimu. Pomohly nám známé pohádky – „O Budulínkovi“, „O Smolíčkovi“, „O Červené Karkulce“, „O Koblížkovi“, či „Boudo, budko“. Děti pohádky poslouchaly, pokoušely se o dramatizaci, výtvarně zaznamenávaly hlavní postavy z pohádek. Naučily se píseň o ježkovi, veverce, lišce, nové říkanky, osvojovaly si znalost geometrických tvarů, číselnou řadu, prohlubovaly i jazykové dovednosti a rozvíjely slovní zásobu, paměť a představivost hádankami, didaktickými a jazykovými hrami. Děti poznávaly zvířátka na obrázcích, v knihách, napodobovaly jejich zvuky či pohyby. Plyšovým zvířátkům stavěly domečky, některá ukládaly k zimnímu spánku. Hráli jsme pohybové hry „Na lišku a Budulínka“, „Na jelena“, „Na veverky“, „Na zajíčky“. Během vycházek jsme nosili do lesa kaštany ke krmelci.

Závěr měsíce již hlásal blížící se advent, který začíná tradicemi Mikuláše a čertíků. Společně jsme si vyzdobili prostory mateřské školy, naučili se několik písní a říkanek, abychom na návštěvu Mikuláše byli řádně připraveni.

Zprávy ze třídy Medvídků:

V měsíci listopadu jsme pracovali dle tematického bloku Pavučina podzimu. Naše činnosti vycházeli z témat Dárky pro veverku a Ukolébavka pro medvěda. Děti si hravou formou rozvíjely elementární znalosti o přírodě, stromech, plodech a volně žijících zvířatech. Hráli jsme si, povídali, vyráběli, zpívali a četli si o lese a zvířátkách. Pracovali jsme s knihou „Příběhy lesního pacholíčka“. Ve skupinách i individuálně jsme si vyprávěli známé pohádky „O Budulínkovi“, „O Červené Karkulce“, „O Smolíčkovi“, „O Koblížkovi“. Následně jsme děj z pohádek kreslili. Děti si procvičovaly gramatickou správnost v obrázkovém čtení jednotlivých pohádek. Stimulovali jsme sluchové i zrakové vnímání, kdy děti rytmizovaly slova, určovaly hlásku na začátku slov, skládaly puzzle, plnily pracovní listy a rozvíjely početné představivost. Skupinově i individuálně jsme procvičovali logopedickou prevenci. Pracovali jsme se vzdělávacím programem „Mluvení je hra“. Jednou týdně jsme sportovali v tělocvičně, kde jsme zdolávali překážkové dráhy, házeli a kouleli si s míči a hráli pohybové hry.Společně s dětmi z mateřské školy jsme jeli do ZOO, byl to moc pěkný den, přálo nám počasí a výlet jsme si všichni užili.

Poslední týden v listopadu jsme si „čertisky“ vyzdobili třídu a těšíme se, co nám přinese měsíc prosinec.

Účast na společných akcích:

Výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem

Divadelní představení v mateřské škole – „Pásmo tří pohádek“ – maňáskové divadlo.