Zprávy za prosinec 2018

Zprávy ze třídy Myšek:

Měsíc prosinec začal pro děti překvapením – když po víkendu dorazily do školky, v herně byl připraven adventní kalendář – 24 pytlíčků a v každém byla ukryta značka dětí, dobrůtka a malý dáreček. Každý den se rozbaloval jeden a děti byly napnuté, kdy už přijde řada na ně. Také jsme zakrývali každý den obrázek s hvězdičkou, aby bylo vidět, jak dny do vánoc ubývají.

V prvním prosincovém týdnu jsme měli jediné téma – blížící se mikulášská nadílka a návštěva čertíků. Učili jsme se písničky, říkanky, pohybové hry, abychom alespoň něčím překvapili na nadílce zase my.

A potom začalo předvánoční tvoření – pekli jsme perníčky, které si děti i zdobily a přidali jsme je k dárečkům pro rodiče. Kreslili jsme přání k vánocům a ukrývali je do zlaté šupiny kapříka. Tiskali jsme prstíkem barvy a vytvořili si stromeček. Každý pátek jsme rozsvítili svíčku na adventním věnci a moc se těšili na vánoce. Předvánoční atmosféru jsme si zpříjemnili vánoční dílnou s rodiči. Každý si vyrobil nějakou drobnost, děti si pohrály s mladšími sourozenci a pochlubily se maminkám a tatínkům, co ve školce máme. Navštívili jsme pana Kapuciána a prohlédli si u něho doma krásný betlém – děkujeme.

A pak nastal nejkrásnější den – vánoční. Najednou se v herně objevil velký ozdobený strom, slavnostně prostřené stolečky, hrály koledy a došlo i na tradice. Rozkrajovali jsme jablíčko, pouštěli skořápky se svíčkou ve vodě a ochutnávali cukroví, když se najednou ozval zvoneček. Pod stromečkem byly nové hračky a nastalo to nejlepší – hráli jsme si a hráli jsme si….

I nadílka v podobě sněhu nás potěšila a tak došlo i na první klouzání na kluzácích z kopečka, stavění sněhuláků a pořádnou koulovačku.

Zprávy ze třídy Zajíčků:

A je tu za námi poslední měsíc v roce. A jak jsme si ho užili? Slavnostně. Nejdříve nás navštívil Mikuláš s čertíky a andílky. Zazpívali jsme jim, přednesli říkanky, statečnější si s andílky i zatancovali.

Děti si vlastnoručně vyrobily adventní kalendář z papírových svíček.  Vánoční svícen z přírodnin si odnesly na výzdobu domů. Společně jsme si ozdobili vánoční stromeček papírovými ozdobami, které si děti samy vytvořily.

Nejvíce se vyrábělo při vánoční dílně s rodiči.

Naučili jsme se vánoční říkanku, písničku, počítali jsme ozdoby na stromku, procvičovali prostorovou orientaci, ale i grafomotoriku. Na vánoční den si děti přinesly na ochutnávku vánoční cukroví a po vánočních zvycích (ořechové lodičky, krájení jablka, prskavky) si rozdaly krásné dárky pod stromečkem.

Zúčastnili jsme se i velmi pěkného vystoupení žáků 4. Třídy ZŠ, na které nás pozvala pí. uč. Hanušová. Děkujeme.

Poslední předvánoční den jsme se ještě vypravili do místní rybárny a pak už nastalo loučení ve starém roce a nebezpečné těšení na ty opravdové vánoce.

 

Zprávy ze třídy Medvídků:

Nastal krásný adventní čas, děti ve školce si nazdobily třídu, chodbu i šatnu. Nesměl chybět adventní kalendář, kde měly děti připravenou vánoční omalovánku s úkolem a po jeho splnění si odnesly sladký perníček.

Na stole jsme měli adventní věneček, děti si vyrobily andílky, hvězdičky, keramické zvonečky, svícny a přáníčka.

Jako každý rok, tak i letos jsme pozvali rodiče na vánoční dílnu, která se jmenovala „Andělské zvonění“, kde si mohly děti vyrobit samé krásné andílky. A pak přišel Mikuláš, čerti a andělé a děti po říkance, písničce a po několika slzičkách dostaly sladkou nadílku.

A jaký by to byl advent bez pohádky, a tak jsme se rozjeli vláčkem do Trutnova do divadla Uffo na pohádku „Radujme se, veselme se“.

Společně s dětmi ze třídy Zajíčků jsme se zúčastnili pěkného vystoupení žáků 4. třídy ZŠ, kteří nám do naší třídy přišli vánočně zazpívat a zarecitovat.

Také jsme využili pozvání p. Kapuciána, ke kterému jsme šli na návštěvu prohlédnout si vyřezávaný a keramický betlém – děkujeme.

A Ježíšek čekal i nás ve školce, pod stromečkem děti našly nové hračky. Celé vánoční čekání jsme zakončili zpíváním a recitací v kostelíčku a moc se to dětem povedlo. Přejeme všem krásné a pohádkové vánoce. 

Účast na společných akcích:

V tomto měsíci společné akce nebyly.