Zpráva za duben

Zprávy ze třídy Berušek:

V měsíci dubnu jsme s dětmi pracovali dle tematického bloku – „Poznáváme zvířátka. Hrou si děti rozvíjely elementární poznatky o domácích a hospodářských zvířatech. Malovali a lepili jsme kočičky, skládali pejsky. Při vycházkách jsme zvířátka pozorovali.

Číst dál: Zpráva za duben

Zpráva za březen

Zde přinášíme celkový přehled činosti všech tříd za měsíc březen:

Číst dál: Zpráva za březen

Zpráva za únor

Zpráva ze třídy Berušek

 V měsíci únoru jsme se v rámci tematického bloku „Až já budu velká“ seznamovali s lidským tělem a jeho vývojovými změnami.

Číst dál: Zpráva za únor

Všechny třídy MŠ 

se dne 27.1. 2015 účastnily divadelního představení v mateřské škole –„Jak Kububolel zoubek“, kde se děti dozvěděly, že mlsat hodně sladkostí a nečistit si zoubky, znamená velký problém v podobě zkaženého a bolavého zoubku.

Zpráva ze třídy Medvídků

V úterý 20.1. 2015 v odpoledních hodinách probíhal zápis do I. třídy ZŠ. Zápisu se zúčastnilo 19 našich dětí. Přijato bylo 15 dětí, u dvou dětí žádají rodiče odklad školní docházky o jeden rok, v jednom případě nejsou rodiče ještě rozhodnuti. Pro všechny děti byl tento den důležitým životním krokem, byly natěšené, slavnostně ustrojené. Celé odpoledne provázela příjemná atmosféra a vlídné úsměvy. Děti byly odměněny pěknými dárečky a příjemnými zážitky.