Všechny třídy MŠ 

se dne 27.1. 2015 účastnily divadelního představení v mateřské škole –„Jak Kububolel zoubek“, kde se děti dozvěděly, že mlsat hodně sladkostí a nečistit si zoubky, znamená velký problém v podobě zkaženého a bolavého zoubku.

Zpráva ze třídy Medvídků

V úterý 20.1. 2015 v odpoledních hodinách probíhal zápis do I. třídy ZŠ. Zápisu se zúčastnilo 19 našich dětí. Přijato bylo 15 dětí, u dvou dětí žádají rodiče odklad školní docházky o jeden rok, v jednom případě nejsou rodiče ještě rozhodnuti. Pro všechny děti byl tento den důležitým životním krokem, byly natěšené, slavnostně ustrojené. Celé odpoledne provázela příjemná atmosféra a vlídné úsměvy. Děti byly odměněny pěknými dárečky a příjemnými zážitky.

Zpráva ze třídy Zajíčků

Sněhuláček Panáček sportuje – děti se v tomto tématu seznámily se zimními sporty, zážitkovou metodou si vyrobily vlastního sněhuláčka Panáčka a z listového těsta si upekly „lyže“, na kterých si po té pochutnaly. Zimní sporty aktivně prožívaly – s rodiči na lyžích a sáňkách, ve školce na kluzácích.

Zpráva ze třídy Berušek

Děti ze třídy Berušek si prožily svátek Tří králů. V krátkém příběhu se seznámily s obsahem svátku, a tento příběh si společně v převlecích zahrály. S dětskou říkankou hledaly cestu do Betléma a přinesly dary Ježíškovi. V mnohých rodinách se v tento den zhasínají vánoční stromečky, a tak i my jsem zhasli náš vánoční stromeček, který se rozsvítí zase až příští Vánoce…..

Plavání v mateřské škole

I v letošním roce jezdí naše děti na kurzy plavání do bazénu v Trutnově. Pod vedením zkušených plaveckých instruktorů se učí základům plaveckého sportu a překonání strachu z vody.