Poptávkové řízení - Školní zahrada dokumentace

Výzva k podání nabídky zelená učebna chodníčky a parkové úpravy více informací zde...

Příloha č. 1 - kompozice ZŠvýběrko 2015 více informací zde...

Příloha č. 1 - výměry ZŠvýběrko 2015 více informací zde...

Příloha č. 2 - výkazy k ocenění více informací zde...

Příloha č. 3 - závazný vzor SOD více informací zde...