Stavební úpravy školní kuchyně

Rozpočet více informací zde...

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace_stavební úpravy školní kuchyně více informací zde...

Příloha č. 1 - slepý rozpočet k ocenění více informací zde...

Příloha č.2 - Smlouva o dílo_závazný vzor více informací zde...