Něco pro předškoláky Medvídky

Vážení rodiče a milé děti,

zdravím Vás a posílám úkoly k novému tématu  "Zvířátka slaví Velikonoce":

Číst dál: Něco pro předškoláky Medvídky - nové

Informace pro rodiče dětí v MŠ - Medvídci

Vážení rodiče a milé děti, zdravím Vás a posílám několik pracovních listů pro naše šikovné předškoláky.

Procvičte si ruku se správným úchopem s pejskem a kočičkou.

Skládáním papíru si složíte pejska a kočičku.

Hledejte rozdíly s prasátkem.

Pojmenujte zvířátka a jejich mláďátka, názvy vytleskejte, určete první hlásku ve slově, obrázek si můžete rozstříhat a složit.

Děti, které ještě nezvládly zavazování kliček, mohou doma procvičovat. 

Mějte se hezky a brzy naviděnou.

                                                                                                  Paní učitelka Alice

Soubor ke stažení zde...

Únor u Medvídků

Únor u Medvídků

Práci a naše hry jsme v únoru zahájili s integrovaným blokem Sněhová peřina, s tématy - Doktor datel a Jak zvířátka stavěla domeček.

Rozvíjeli jsme vědomosti o lidském těle, o zdraví, zdravé stravě, hygieně a o zoubkách. Vyrobili jsme si talíř plný vitamínů, uvařili si a ochutnali šípkový čaj oslazený medem. Naše povídání jsme na týden odložili a užívali si jarních prázdnin a pak jsme se k uvedenému tématu o našem těle opět vrátili. Hráli jsme si hry na rozvoj smyslů. Zkoušeli jsme náš sluch, čich, zrak, chuť a hmat. Před spaním jsme si četli z knihy Heč, jdu do nemocnice od autorky Nataši Týnské. Shlédli jsme vzdělávací pořad Byl jednou jeden život.

Seznámili jsme se s pomůckou "kostliváčka" a povídali si o jednotlivých částech našeho těla.

V dalším tématu jsme se seznamovali s prací dospělých. Poznávali jsme různé profese a pojmenovali jsme předměty potřebné k práci. Skládali jsme obrázky a naučili se básničky a písničky k oběma tématům. V tělocvičně jsme si hráli na kominíky. Cvičili jsme s obručemi, kterými jsme prolézali.  Při vycházce jsme pojmenovávali profese dospělých, kteří pracují v našem městě. Při hrách si děti na tyto profese hrály. Kluci Tadeáš a Míša postavili krásný nápojový automat, který máme nově ve školní jídelně.

Před karnevalem jsme si vyrobili papírové masky zvířátek, kterými jsme si vyzdobili naši třídu. Některé děti si užily masopustního karnevalu v tělocvičně, který připravila paní vychovatelka ze školní družiny.

Počasí v měsíci únoru nám moc radosti ze sněhu nepřineslo, přesto jsme využili skromné sněhové nadílky a několikrát si stihli postavit sněhuláky a poslední únorový den jsme vyjeli skibusem na Duncan, kde si děti užily sněhu jízdou na kluzácích a stavěním domečků. Všichni se ale už těšíme na první jarní měsíc.

                                                                                                      Paní učitelka Hela

Leden u Medvídků

V měsíci lednu jsme pracovali dle integrovaného bloku Sněhová peřina na téma Liška na ledě.

Nový rok začal příjemnou návštěvou Tří králů v naší třídě, za kterou děkujeme. Počátkem měsíce ledna jsme byli obdarováni alespoň menší sněhovou nadílkou. Všechny naše činnosti byly zaměřeny na hry o zimě a zimních sportech. Kamarád Adámek se nám předvedl v dresu hokejisty s hokejkou a pukem. Ve spojení s říkankami jsme procvičovali orientaci v čase, kdy děti určují den, měsíc a roční období. Vyráběli jsme, kreslili jsme, vystřihovali jsme sněhové vločky, čepice, sněhuláky, sportovce. Při těchto činnostech si  děti procvičovaly stříhání, lepení, vytrhávání a grafomotoriku. Rozvíjeli jsme slovní zásobu k tématu zima, hádali jsme hádanky. Hráli jsme hry na stimulaci zrakového vnímání formou hledání rozdílů a hry k sluchovému vnímání určováním první hlásky ve slově a poznáváním některých písmen. Také jsme graficky zaznamenávali délku samohlásky ve slově. Orientaci v prostoru si děti procvičovaly určováním při hře Kde bydlí sportovci. Hráli jsme si s písní Postavil jsem sněhuláka a Saně borový. Před spaním jsme si četli z knihy Štuclinka a Zachumlánek od F. Nepila. Při logopedické prevenci jsme procvičovali pohyblivost jazyka a dechové cvičení. Naše pohybové dovednosti jsme posilovali v tělocvičně a při vycházkách. Skromná zima na sníh nás příjemně překvapila na konci měsíce, kdy si děti ukoulely sněhové koule a také jsme se svezli pod Muchomůrkou na kluzácích. V mateřské škole jsme byli na pohádce Volejte 155.

                                                                                  paní učitelka Alice

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Vážení rodiče, v naší mateřské škole můžete v tomto školním roce využít  práci logopedické asistentky. Je určena pro rodiče, kteří mají jakékoli nejasnosti ohledně optimálního vývoje řeči u svého dítěte.

Číst dál: logo

Prosinec u Medvídků

Adventní čas dětí ze třídy Medvídků jsme zahájili výrobou adventního věnce a adventního kalendáře, ve kterém byl na každý den pro jednoho kamaráda připravený sladký dáreček.

Navštívil nás Mikuláš, čerti a andílci, na které jsme se celý týden připravovali. Stavěli jsme peklo z kostek, vyráběli jsme postavičky Mikuláše a čerta. Vyzdobili jsme si čertovsky třídu i šatnu. Naučili jsme se hodně básniček i písniček, které jsme statečně přednesli a zazpívali očekávané návštěvě. Děti za ně dostaly od Mikuláše a andílků krásnou odměnu.

Během adventu jsme si s dětmi udělali výlet do vánočního Trutnova. Prošli jsme si vyzdobené město, prohlédli jsme si venkovní vánoční trhy a vyfotili se u vánočního stromu a betlému na náměstí.

Vrcholem tohoto měsíce byl vánoční den s nadílkou nových hraček od Ježíška. Upekli jsme cukroví, rozkrojili jsme si jablíčka, pouštěli skořápkové lodičky a ochutnávali jsme cukroví od všech maminek.

Během vycházky jsme s kaštany zašli ke krmelci popřát zvířátkům krásné Vánoce. Humornou vánoční pohádku nám do školky přivezl kašpárek Nazdárek. A jako každý rok i letos jsme vystoupili s pásmem básniček a písniček na zpívání v kostele.

Přejeme všem hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020.

                                                                    paní učitelka Hela

Číst dál: Prosinec u Medvídků

Listopad u Medvídků

V měsíci listopadu jsme pracovali dle tematického bloku Pavučina podzimu. Naše činnosti vycházely z témat Dárky pro veverku a Ukolébavka pro medvěda. Děti si hravou formou rozvíjely elementární znalosti o přírodě a volně žijících zvířatech. Hráli jsme si na les a zvířátka. Děti poznávaly stopy zvířat a přiřazovaly potravu k jednotlivým zvířátkům. Vyráběli jsme skřítky Lesníčky, zpívali a četli jsme si o lese z knihy Příběhy lesního pacholíčka. Ve skupinách i individuálně jsme si vyprávěli známé pohádky O Budulínkovi, O Červené Karkulce a O Smolíčkovi. Pohádky jsme ztvárňovali pohybově a dramaticky. Stimulovali jsme sluchové i zrakové vnímání, kdy děti rytmizovaly slova, určovaly hlásku na začátku slov, skládaly tematická puzzle, plnily grafomotorické pracovní listy a rozvíjely početní představivost. Skupinově i individuálně jsme procvičovali logopedickou prevenci. Jednou týdně jsme  sportovali v tělocvičně, kde jsme zdolávali překážkové dráhy,  házeli a kouleli jsme si s míči a hráli tematické pohybové a závodivé hry. Procházkou jsme se vypravili ke krmelci s nasbíranými plody. Navštívili jsme divadlo v mateřské škole Pásmo pohádek.

V posledním týdnu měsíce listopadu jsme se aktivně připravovali na nadcházející advent a příchod čerta s Mikulášem.  Společně jsme si vyrobili vánoční stromeček, adventní věnec a spoustu krásných čertů a Mikulášů. Pozvali jsme rodiče na adventní dílnu, která se konala v úterý 27.11. Atmosféra byla velmi příjemná a děti si společně s rodiči odnášeli spoustu krásných výrobků.

paní učitelka Alice

Říjen v oddělení Medvídků

V měsíci říjnu jsme prožili několik krásných podzimních dnů babího léta, a tak jsme s dětmi chodili na poznávací vycházky do přírody, které byly velmi přjemné. Sbírali jsme s dětmi kaštany, barevné listy a hráli si v lese s přírodninami. Středy patřily našim výletům do krytého bazénu v Trutnově, kde všechny děti dostaly na závěr mokré vysvědčení, fotku, sladkost a velikou pochvalu, že předplavecký výcvik zvládly a užily si ho. V rámcovém programu jsme procvičovali podzimní témata s poznáváním ovoce a zeleniny, kdy je děti poznávaly podle obrázků, podle skutečnosti, dle hmatu, vůně a chuti. Vyprávěli jsme si pohádku O veliké řepě, kde si děti následně procvičovaly orientaci v řadě. Do školky si děti přinesly brambory, které jsme využili k tiskání a také k pečení ve školní kuchyňce a následném ochutnání bramborové dobroty. Vyrobili jsme si papírová jablíčka a dýně, modelovali jsme. Naučili jsme se hodně podzimních říkadel, básniček a zpívali jsme písně o jablíčkách a o pečených bramborách. Hráli jsme hru Na bacil a vitamin a Doktora se nebojíme. Navštívili jsme prodejnu ovoce a zeleniny, kde si děti prohlédly různé druhy zeleniny a ovoce. Od paní prodavačky, babičky Klárky Stránské, děti dostaly malou mlsotku. Děkujeme. Třídu, šatnu a chodbu jsme si společně podzimně vyzdobili. V pátek před podzimními prázdninami děti přivítaly nové občánky našeho města.

                                                                                                                            paní učitelka Hela

Září ve třídě Medvídků

Do třídy Medvídků nastoupilo k 1. září 2019 20 dětí. Z toho 13 chlapců a 7 dívek. Celý rok se děti v předškolní třídě budou připravovat formou her na úspěšný start do základní školy v oblasti tělesné, psychické i sociální.

Měsíc září jsme přivítali integrovaným blokem Pavučina podzimu. Naše činnosti vycházely z tématu Zvířátka se představují. Děti  se seznámily s paní učitelkou Helou, Alicí a paní asistentkou Šárkou, novou značkou, prostory třídy MŠ a budovy ZŠ. V novém prostředí se děti brzy adaptovaly. Společně jsme procvičovali pravidla chování v kolektivu, v budově, ale i v přírodě. Děti se naučily  básničku Medvídek, Kamarád a Školka. V naší třídě probíhá 2x týdně skupinová logopedická prevence a 2x měsíčně individuální logopedická prevence ve spolupráci s rodiči. Při vycházkách jsme poznávali okolní přírodu a nová pravidla jsme využili i v praxi. Od 18. září probíhá hravou formou předplavecká výuka v krytém bazénu v Trutnově. 

paní učitelka Alice