LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Vážení rodiče, v naší mateřské škole můžete v tomto školním roce využít  práci logopedické asistentky. Je určena pro rodiče, kteří mají jakékoli nejasnosti ohledně optimálního vývoje řeči u svého dítěte.

Číst dál: logo

Prosinec u Medvídků

Adventní čas dětí ze třídy Medvídků jsme zahájili výrobou adventního věnce a adventního kalendáře, ve kterém byl na každý den pro jednoho kamaráda připravený sladký dáreček.

Navštívil nás Mikuláš, čerti a andílci, na které jsme se celý týden připravovali. Stavěli jsme peklo z kostek, vyráběli jsme postavičky Mikuláše a čerta. Vyzdobili jsme si čertovsky třídu i šatnu. Naučili jsme se hodně básniček i písniček, které jsme statečně přednesli a zazpívali očekávané návštěvě. Děti za ně dostaly od Mikuláše a andílků krásnou odměnu.

Během adventu jsme si s dětmi udělali výlet do vánočního Trutnova. Prošli jsme si vyzdobené město, prohlédli jsme si venkovní vánoční trhy a vyfotili se u vánočního stromu a betlému na náměstí.

Vrcholem tohoto měsíce byl vánoční den s nadílkou nových hraček od Ježíška. Upekli jsme cukroví, rozkrojili jsme si jablíčka, pouštěli skořápkové lodičky a ochutnávali jsme cukroví od všech maminek.

Během vycházky jsme s kaštany zašli ke krmelci popřát zvířátkům krásné Vánoce. Humornou vánoční pohádku nám do školky přivezl kašpárek Nazdárek. A jako každý rok i letos jsme vystoupili s pásmem básniček a písniček na zpívání v kostele.

Přejeme všem hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020.

                                                                    paní učitelka Hela

Číst dál: Prosinec u Medvídků

Listopad u Medvídků

V měsíci listopadu jsme pracovali dle tematického bloku Pavučina podzimu. Naše činnosti vycházely z témat Dárky pro veverku a Ukolébavka pro medvěda. Děti si hravou formou rozvíjely elementární znalosti o přírodě a volně žijících zvířatech. Hráli jsme si na les a zvířátka. Děti poznávaly stopy zvířat a přiřazovaly potravu k jednotlivým zvířátkům. Vyráběli jsme skřítky Lesníčky, zpívali a četli jsme si o lese z knihy Příběhy lesního pacholíčka. Ve skupinách i individuálně jsme si vyprávěli známé pohádky O Budulínkovi, O Červené Karkulce a O Smolíčkovi. Pohádky jsme ztvárňovali pohybově a dramaticky. Stimulovali jsme sluchové i zrakové vnímání, kdy děti rytmizovaly slova, určovaly hlásku na začátku slov, skládaly tematická puzzle, plnily grafomotorické pracovní listy a rozvíjely početní představivost. Skupinově i individuálně jsme procvičovali logopedickou prevenci. Jednou týdně jsme  sportovali v tělocvičně, kde jsme zdolávali překážkové dráhy,  házeli a kouleli jsme si s míči a hráli tematické pohybové a závodivé hry. Procházkou jsme se vypravili ke krmelci s nasbíranými plody. Navštívili jsme divadlo v mateřské škole Pásmo pohádek.

V posledním týdnu měsíce listopadu jsme se aktivně připravovali na nadcházející advent a příchod čerta s Mikulášem.  Společně jsme si vyrobili vánoční stromeček, adventní věnec a spoustu krásných čertů a Mikulášů. Pozvali jsme rodiče na adventní dílnu, která se konala v úterý 27.11. Atmosféra byla velmi příjemná a děti si společně s rodiči odnášeli spoustu krásných výrobků.

paní učitelka Alice

Říjen v oddělení Medvídků

V měsíci říjnu jsme prožili několik krásných podzimních dnů babího léta, a tak jsme s dětmi chodili na poznávací vycházky do přírody, které byly velmi přjemné. Sbírali jsme s dětmi kaštany, barevné listy a hráli si v lese s přírodninami. Středy patřily našim výletům do krytého bazénu v Trutnově, kde všechny děti dostaly na závěr mokré vysvědčení, fotku, sladkost a velikou pochvalu, že předplavecký výcvik zvládly a užily si ho. V rámcovém programu jsme procvičovali podzimní témata s poznáváním ovoce a zeleniny, kdy je děti poznávaly podle obrázků, podle skutečnosti, dle hmatu, vůně a chuti. Vyprávěli jsme si pohádku O veliké řepě, kde si děti následně procvičovaly orientaci v řadě. Do školky si děti přinesly brambory, které jsme využili k tiskání a také k pečení ve školní kuchyňce a následném ochutnání bramborové dobroty. Vyrobili jsme si papírová jablíčka a dýně, modelovali jsme. Naučili jsme se hodně podzimních říkadel, básniček a zpívali jsme písně o jablíčkách a o pečených bramborách. Hráli jsme hru Na bacil a vitamin a Doktora se nebojíme. Navštívili jsme prodejnu ovoce a zeleniny, kde si děti prohlédly různé druhy zeleniny a ovoce. Od paní prodavačky, babičky Klárky Stránské, děti dostaly malou mlsotku. Děkujeme. Třídu, šatnu a chodbu jsme si společně podzimně vyzdobili. V pátek před podzimními prázdninami děti přivítaly nové občánky našeho města.

                                                                                                                            paní učitelka Hela

Září ve třídě Medvídků

Do třídy Medvídků nastoupilo k 1. září 2019 20 dětí. Z toho 13 chlapců a 7 dívek. Celý rok se děti v předškolní třídě budou připravovat formou her na úspěšný start do základní školy v oblasti tělesné, psychické i sociální.

Měsíc září jsme přivítali integrovaným blokem Pavučina podzimu. Naše činnosti vycházely z tématu Zvířátka se představují. Děti  se seznámily s paní učitelkou Helou, Alicí a paní asistentkou Šárkou, novou značkou, prostory třídy MŠ a budovy ZŠ. V novém prostředí se děti brzy adaptovaly. Společně jsme procvičovali pravidla chování v kolektivu, v budově, ale i v přírodě. Děti se naučily  básničku Medvídek, Kamarád a Školka. V naší třídě probíhá 2x týdně skupinová logopedická prevence a 2x měsíčně individuální logopedická prevence ve spolupráci s rodiči. Při vycházkách jsme poznávali okolní přírodu a nová pravidla jsme využili i v praxi. Od 18. září probíhá hravou formou předplavecká výuka v krytém bazénu v Trutnově. 

paní učitelka Alice