Říjen v oddělení Medvídků

V měsíci říjnu jsme prožili několik krásných podzimních dnů babího léta, a tak jsme s dětmi chodili na poznávací vycházky do přírody, které byly velmi přjemné. Sbírali jsme s dětmi kaštany, barevné listy a hráli si v lese s přírodninami. Středy patřily našim výletům do krytého bazénu v Trutnově, kde všechny děti dostaly na závěr mokré vysvědčení, fotku, sladkost a velikou pochvalu, že předplavecký výcvik zvládly a užily si ho. V rámcovém programu jsme procvičovali podzimní témata s poznáváním ovoce a zeleniny, kdy je děti poznávaly podle obrázků, podle skutečnosti, dle hmatu, vůně a chuti. Vyprávěli jsme si pohádku O veliké řepě, kde si děti následně procvičovaly orientaci v řadě. Do školky si děti přinesly brambory, které jsme využili k tiskání a také k pečení ve školní kuchyňce a následném ochutnání bramborové dobroty. Vyrobili jsme si papírová jablíčka a dýně, modelovali jsme. Naučili jsme se hodně podzimních říkadel, básniček a zpívali jsme písně o jablíčkách a o pečených bramborách. Hráli jsme hru Na bacil a vitamin a Doktora se nebojíme. Navštívili jsme prodejnu ovoce a zeleniny, kde si děti prohlédly různé druhy zeleniny a ovoce. Od paní prodavačky, babičky Klárky Stránské, děti dostaly malou mlsotku. Děkujeme. Třídu, šatnu a chodbu jsme si společně podzimně vyzdobili. V pátek před podzimními prázdninami děti přivítaly nové občánky našeho města.

                                                                                                                            paní učitelka Hela

Září ve třídě Medvídků

Do třídy Medvídků nastoupilo k 1. září 2019 20 dětí. Z toho 13 chlapců a 7 dívek. Celý rok se děti v předškolní třídě budou připravovat formou her na úspěšný start do základní školy v oblasti tělesné, psychické i sociální.

Měsíc září jsme přivítali integrovaným blokem Pavučina podzimu. Naše činnosti vycházely z tématu Zvířátka se představují. Děti  se seznámily s paní učitelkou Helou, Alicí a paní asistentkou Šárkou, novou značkou, prostory třídy MŠ a budovy ZŠ. V novém prostředí se děti brzy adaptovaly. Společně jsme procvičovali pravidla chování v kolektivu, v budově, ale i v přírodě. Děti se naučily  básničku Medvídek, Kamarád a Školka. V naší třídě probíhá 2x týdně skupinová logopedická prevence a 2x měsíčně individuální logopedická prevence ve spolupráci s rodiči. Při vycházkách jsme poznávali okolní přírodu a nová pravidla jsme využili i v praxi. Od 18. září probíhá hravou formou předplavecká výuka v krytém bazénu v Trutnově. 

paní učitelka Alice