Živá příroda ve škole

Živá příroda ve škole, více informací na stránkách http://zivapriroda.zssvoboda.eu/