Zelená učebna

 

investiční dotace ve výši 100 000.-Kč je poskytována podle podmínek dotačního programu Královéhradeckého kraje 15ZPD05 Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta vyhlášeného poskytovatelem a schváleného Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje