Přijímací zkoušky

Podle poslední informace ministra školství pana Plagy se letos budou konat jednotné přijímací zkoušky na SŠ jen v jednom termínu asi 14 dní po otevření škol. K potvrzení zájmu žáků na dané střední škole je třeba zápisový lístek, který žáci mají připravený ve škole a bude jim vydán ihned po návratu do školy. V případě potřeby se na mě obraťte prostřednictvím mého e-mailu na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací řízení – co dělat po podání přihlášky

Zákonní zástupci všech žáků, kteří si podali přihlášky k dalšímu studiu, dostanou od SŠ informaci o průběhu přijímacího řízení, pozvánku ke zkouškám a evidenční (registrační) číslo do konce března. Každá komunikace mezi SŠ a žákem bude probíhat s tímto číslem.

Informace o přijetí vyvěsí škola na svých stránkách do dvou dnů po získání výsledků z Centra, nejpozději ale zveřejní seznam přijatých 30. 4. 2020. Přijaté žáky nekontaktuje. Rozhodnutí o nepřijetí zasílá SŠ zákonnému zástupci, který se může do 3 dnů proti rozhodnutí odvolat. Forma odvolacího dopisu není stanovena, lze najít určité návrhy na internetu nebo ve škole.

Přijatý žák dává najevo úmysl studovat obor odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů od přijetí řediteli SŠ. Zápisový lístek všichni žáci 9. třídy i žáci 5. třídy, kteří si podali přihlášku na gymnázium, dostanou do konce března. Smí jej použít jen jednou, nelze jej vzít zpět. Proto si musí jeho odevzdání dobře promyslet včas. Výjimku tvoří případy přijetí po odvolání.

Nebude-li žák přijat v prvním kole, může podat neomezené množství přihlášek do oborů, které se v prvním kole nenaplnily, a ředitel příslušné SŠ vyhlásil další kolo. Seznam takových volných míst bude vyvěšen na stránkách krajského úřadu a má k němu přístup i výchovný poradce školy.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Studijní obory a seznam středních škol

Pro usnadnění orientace ve studijních oborech vydal Krajský úřad v Hradci Králové „Oborovník“, který najdete na stránkách https://www.sipkhk.cz. Oborovník je volně přístupný, lze si jej stáhnout. Řadí obory podle odvětví a na konci má seznam adres středních škol.

                                                                                              Mgr. Irena Nešněrová - výchovný poradce

Přihlášky na střední školy

Žáci 9. třídy si mohou podat 2 přihlášky. Výchovné poradkyni přinesou adresu školy, kód a název vybraného studijního oboru. Přihlášky na střední školy tiskne škola i s potvrzením prospěchu. Nutnost povinné lékařské prohlídky vypisuje střední škola na svých stránkách. Zákonný zástupce doručí přihlášky na střední školy do 1. března 2020. Konzultační hodiny k volbě povolání budou 4. a 17. února 2020 v době od 14 do 16 hodin. V případě potřeby je možno domluvit si jiný termín.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací řízení na SŠ v kostce

Všechny informace o přijímacím řízení v roce 2019/2020 celkem srozumitelně a přehledně uspořádané najdou rodiče i žáci na těchto stránkách ministerstva školství http://www.msmt.cz/file/51624/ .

Obory středních škol s talentovou zkouškou

Některé školy otevírají obory studia, kde je potřeba mít talent určitého druhu. Jsou to především obory hudební, taneční nebo výtvarné. Poznat se dají podle identifikačního číselného kódu oboru začínajícího číslem 82 (např. 82-41-M/05 grafický design). Přihlášky do těchto oborů je třeba zaslat nejpozději do 30.11.2019 na adresu střední školy. Stejně jako v případech běžných oborů je možno vybrat si obory 2. Přihlášky tiskne škola podle adresy a názvu s kódem oboru, který žák přinese. V případě oborů s talentovou zkouškou střední škola obvykle nepožaduje absolvování jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka. Požadavky k přijetí naleznete na stránkách střední školy.

Mgr. Irena Nešněrová

Informační schůzka pro rodiče našich vycházejících žáků

Před třídními schůzkami 19.11.2019 proběhne od 16h schůzka pro rodiče vycházejících žáků. Na programu budou informace o možnostech dalšího vzdělávání, průběhu přijímacího řízení, způsobu podávání přihlášek ke studiu a povinnostech zákonných zástupců před přijetím žáka na SŠ. Schůzky se zúčastní také zástupci několika středních škol z našeho regionu, aby zájemcům své školy přiblížili. Účast na této schůzce není povinná.