Přijímací řízení na SŠ v kostce

Všechny informace o přijímacím řízení v roce 2019/2020 celkem srozumitelně a přehledně uspořádané najdou rodiče i žáci na těchto stránkách ministerstva školství http://www.msmt.cz/file/51624/ .

Obory středních škol s talentovou zkouškou

Některé školy otevírají obory studia, kde je potřeba mít talent určitého druhu. Jsou to především obory hudební, taneční nebo výtvarné. Poznat se dají podle identifikačního číselného kódu oboru začínajícího číslem 82 (např. 82-41-M/05 grafický design). Přihlášky do těchto oborů je třeba zaslat nejpozději do 30.11.2019 na adresu střední školy. Stejně jako v případech běžných oborů je možno vybrat si obory 2. Přihlášky tiskne škola podle adresy a názvu s kódem oboru, který žák přinese. V případě oborů s talentovou zkouškou střední škola obvykle nepožaduje absolvování jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka. Požadavky k přijetí naleznete na stránkách střední školy.

Mgr. Irena Nešněrová

Informační schůzka pro rodiče našich vycházejících žáků

Před třídními schůzkami 19.11.2019 proběhne od 16h schůzka pro rodiče vycházejících žáků. Na programu budou informace o možnostech dalšího vzdělávání, průběhu přijímacího řízení, způsobu podávání přihlášek ke studiu a povinnostech zákonných zástupců před přijetím žáka na SŠ. Schůzky se zúčastní také zástupci několika středních škol z našeho regionu, aby zájemcům své školy přiblížili. Účast na této schůzce není povinná.