Dějepisná olympiáda

           Dne 28. ledna 2013 se dva žáci naší 9. třídy, jmenovitě Jakub Karmáček a Tereza Uxová, zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády, které se odehrálo na Gymnáziu a SOŠ v Hostinném.

Oba se do okresního kola probojovali úspěchem v kole školním, na který v Hostinném navázali. K jejich umístění v prostředku výsledkové listiny s bezmála 40-člennou konkurencí jim velice gratulujeme a dále přejeme, aby se s minimálně stejnou úspěšností zhostili dalších olympiád a posléze přijímacích zkoušek na střední školy, které je v blízké době také čekají.

                                                                                                                                             Mgr. Jan Šváb

Pythagoriáda

V těchto dnech probíhá na naší škole matematická soutež Pythagoriáda. Výsledky nejlepších žáků z jednotlivých tříd :

6.třída

1.místo Pavla Hrobařová   10 b.       2.-3.místo Matyáš Rolenec a Tomáš Langer    8 b.

7. třída

1.místo Daniel Hrnčíř  8 b.               2.-3. místo Anna Fialová  a Kristýna Pleskačová 7 b.

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

ve školním roce 2013/2014

 Přijati :

1/2013

2/2013

3/2013

4/2013

Číst dál: Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Kdo si hraje, nezlobí

7.1.2013 proběhla akce plná her ve ŠD, kterou připravily podporovatelky ze skupiny ŘEŠ VV. Více info v projektech ( odkaz zde... ). Děvčatům za jejich práci navíc ve volném čase moc děkujeme.

Tříkrálová sbírka

     Letos se v naší obci objevily 6.1.2013 tři postavičky v bílém v doprovodu p.uč.Ziny Rutarové, aby podle staré tradice potěšily obyvatele zpěvem, popřály jim štěstí, zdraví a vykoledovaly nějakou tu korunku .

     Letos bude výtěžek použit na humanitární činnost. Část peněz zůstane Trutnovu na charitní pečovatelskou službu a dobrovolnické centrum. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli a hlavně „třem králům“ , Denise Celbové, Pavle Tesařové a Adéle Špetlové.

Číst dál: Tříkrálová sbírka

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014

• Podávání přihlášek

 Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška).

Číst dál: Informace o přijímacím řízení

Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou

Vážení rodiče, milí prvňáčci

zveme vás na

Zápis do 1.třídy

/děti narozené od 1.9.2006 do 31.8.2007 a děti s odkladem povinné šk.docházky/

 

Kdy? V úterý 15.ledna 2013 od 14,00

.

do 18,00 hodin.

.

Kam? Budova ZŠ, III.patro.

 

S sebou: rodný list dítěte a vyplněné dokumenty týkající se zápisu

.

vyzvednuté v MŠ nebo u vedení školy

Číst dál: Zápis do první třídy