Schůzky rodičů

Zveme všechny rodiče našich žáků na pravidelné schůzky rodičů, které se konají ve čtvrtek 14.listopadu 2013 takto :

1.-5. třída   začátek v 16,30 hod.

6.-8. třída   začátek v 17,00 hod.

9.třída        začátek v 16,00 hod.

Bude informováni o prospěchu a chování vašich dětí. Rodiče žáků 9.třídy budou informováni i o přijímání na střední školy.

Zdobení dýní- Halloween

Základní škola a Město Svoboda nad Úpou Vás srdečně zvou na akci Zdobení dýní, která se uskuteční ve čtvrtek 31.10. od 15 hod. před budovou školních dílen. Zdobit dýně mohou nejen děti, ale i rodiče. Dýně i veškeré pomůcky budou k dispozici.

Podzimní prázdniny

Vedení školy přeje všem žákům a učitelům krásné podzimní prázdniny. Ve škole se sejdeme opět ve čtvrtek 31.října.

Bruslení

Všichni žáci od 1. do 5. třídy budou odjíždět každé páteční ráno na zimní stadion do Trutnova, kde se pod vedením odborníků budu učit základům bruslení. Začali jsme 25. října a skončíme 22.listopadu. Všechny tedy čeká celkem 5 lekcí.

Příprava k přijímacím zkouškám

          Ve středu 6.listopadu začneme s pravidelnou přípravou žáků 9.třídy k přijímacím zkouškám z českého jazyka.
Příprava se bude konat jednou týdně, vždy ve středu od 7:05 do 7:50 hodin. Všem uchazečům o studium na střední škole
doporučuji přípravu pravidelně navštěvovat.
                                                                                                                                                            Mgr. Jan Šváb

Tonda obal

V pondělí 21.10. proběhl na naší škole vzdělávací pořad na téma třídění odpadu. Ve všech třídách se vystřídali odborníci, kteří naše žáky seznámili s tříděním odpadu. Vše proběhlo formou hry a vlastních zkušeností.

Fotografická soutěž

Vedení školy vyhlašuje fotografickou soutěž na téma " Podzim na horách". Vyrobte maximálně 3 fotografie pomocí digitálního fotoaparátu, fotografie upravte a zašlete na email školy nebo je přineste nahrané panu učiteli Kopišovi. Soutěž bude probíhat od 1.11. do 8.11.2013.