Personální změny

V letošním školním roce máme novou vedoucí stravování místo pana Poláčka, který odešel do důchodu. Na jeho místo nastoupí paní Kateřina Salačová, která byla vybrána ve výběrovém řízení.

Změnilo se i personální obsazení mateřské školy. Místo paní Jany Roubíkové nastoupila paní Helena Bernardová, která nám pomůže i s výukou výtvarné výchovy ve škole.

Chtěli bychom panu Poláčkovi a paní Roubíkové poděkovat za spolupráci.

  

Zahájení školního roku 2013/2014-pondělí 2.září 2013

 

Žáci 1.ročníku a jejich rodiče se sejdou v 8,10 hod. před školou, počkají na příchod ředitele školy a třídní učitelky a společně se odeberou na slavnostní zahájení školního roku 2013/2014.

Žáci 2.-9. ročníku se sejdou v 8,10 hod. před školou, počkají na příchod třídních učitelů a společně odejdou do tříd.

V pondělí 2.září 2013 bude v provozu od 6,15 hod. školní družina, vyučování budeprobíhat 2 hodiny, tzn. do 9,50 hod. Na první den si neberte přezůvky, vezměte si poznámkový sešit a propisovačku.

 

Změna ŠVP

Proč dochází ke změně ŠVP

 

Ministr školství vydal opatření, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

 

Tato změna byla vyvolána potřebami:

 

1. Nové požadavky ministerstev a vlády:

 

- finanční gramotnost,

 

- ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,

 

- obrana ČR,

 

- korupce,

 

- dopravní výchova,

 

- sexuální výchova.

 

2. Zlepšit výstupy ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk.

 

3. Zvýšit požadavky v matematice na žáky 1. stupně ZŠ (učivo o zlomcích a desetinných číslech).

 

 

Číst dál: Informace pro zákonné zástupce žáků

Prázdniny 2013

Vedení školy přeje všem svým žákům a zaměstnancům hezké prázdniny a hodně sluníčka.

Poděkování za pomoc

Vedení školy děkuje zaměstnancům Dětského domova 1-3 let v Holicích za popovodňovou pomoc, kterou věnovali naší mateřské školy. Zakoupili dětské ručníky a utěrky a ještě věnovali 2125.-Kč. Za tyto peníze zakoupíme sportovní vybavení do mateřské školy.

Výběrové řízení

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov vyhlašuje výběrové řízení

na místo vedoucí stravování, kuchař(ka) ve školní jídelně

Číst dál: Výběrové řízení

Tutanchamon

V pátek 21.června 2013 se pro žáky 5., 6. a 7.třídy uskutečnil zájezd do Prahy, jehož hlavním lákadlem byla návštěva výstavy světového formátu s názvem Tutanchamon – jeho hrob a poklady. Žáci 5.třídy se pak mohli těšit na procházku po památných místech našeho hlavního města, se kterými se měli blíže seznámit. Výstava se všem zúčastněným velmi líbila, tudíž si bezpochyby odnesli další cennou praxi do naší jinak teoretické výuky dějepisu. Žáci 5.třídy se vrátili plní dojmů z historicky nejvýznamnějších míst Prahy, k čemuž přispělo i zhlédnutí výměny hradní stráže. Obě skupiny si během svého programu také vyzkoušely jízdu metrem, která je také velmi upoutala. Všem dětem bych tímto rád poděkoval za vzorné chování během zájezdu. Mgr.Jan Šváb