Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou

Vážení rodiče, milí prvňáčci

zveme vás na

Zápis do 1.třídy

/děti narozené od 1.9.2006 do 31.8.2007 a děti s odkladem povinné šk.docházky/

 

Kdy? V úterý 15.ledna 2013 od 14,00

.

do 18,00 hodin.

.

Kam? Budova ZŠ, III.patro.

 

S sebou: rodný list dítěte a vyplněné dokumenty týkající se zápisu

.

vyzvednuté v MŠ nebo u vedení školy

Číst dál: Zápis do první třídy

Poděkování

Děkujeme panu Lubomíru Koubkovi a panu Romanu Krtičkovi za poskytnutí sponzorského daru ve výši 1000.-Kč. Tato částka bude použita na úhradu lyžařského kurzu žákyni, která by se bez této pomoci nemohla tohoto kurzu zúčastnit.

Vánoce

Vedení školy přeje všem žákům, všem zaměstnanců a všem rodičům krásné prožití Vánoc a mnoho štětí a zdraví v novém roce.                          Mgr. Zina Rutarová a Mgr. Jan Hainiš

Výtěžek z Vánoční zpívání v kostele

Celkem jsme vybrali částku 3 155.-Kč. Celá tato suma bude použita na zakoupení nové elektroakustické kytary do naší školy.  Děkujeme!!!

Poděkování

Vedení školy děkuje manželům MIčánkovým za zakoupení trampolíny do tělocvičny naší školy.

Fotbalový turnaj

V úterý 18. 12. 2012 se žáci 4. a 5. třídy ve složení T. Kraus, M. Slováček, F. Duda, J. Tlachač, L. Volman, R. Siddall, D. Fialka, J. Horák, T. Tran, zúčastnili "Vánočního turnaje v halové kopané". Chlapci po tvrdém boji  a statečné hře obsadili 7. místo.

Všichni si zaslouží poděkování za předvedené výkony a reprezentaci školy.

Poděkování

Vedení školy děkuje paní Pejřimovské za věnování sponzorského daru ve výší 1742 Kč. Za tuto částku jsme nakoupili hračky a didaktické pomůcky do mateřské školy.