Rudolfovy slavnosti

Vedení  školy děkuje všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na programu při městských slavnostech. Zároveň jsme vybrali ve stánku s keramikou částku 3 062.-Kč, která bude celá použita na nákup nové keramické hlíny a pomůcek na keramiku.

Výsledky sportovního dne II.stupeň

Celkem se zúčastnilo 68 žáků. Výsledky nejlepších :

Číst dál: Výsledky sportovního dne II.stupeň

Sportovní den - Olympiáda ve Svobodě nad Úpou

V pátek 14.9. proběhne na fotbalovém stadionu sportovní den - Olympiáda ve Svobodě nad Úpou. Závodit budou všechny děti od 1. do 5. třídy v sedmi disciplínách. bude zapálen olympijský oheň a vztyčena olympijská vlajka. Děti přijdou do školy ve sportovním oblečení, se svačinou a pitím.
Tento den budou děti ve škole pouze do 11,50 hod.
 
Stejná akce, ale pro žáky 6.-9. ročníku, proběhne v pondělí 17.9. I tento den den se žáci budou učit pouze do 11,50 hod.

Informace o zahájení kroužků

Keramický kroužek - paní Drncová začátek 20.9. I.stupeň od 13,15 hod, II.stupeň od 14,15 hod.
Keramické dílny pro dospělé- začátek 22.9.2012 od 9,00 hod. cena 650.-Kč
 
Kroužek florbalu začíná v pondělí 17.9.
 
Kroužek vaření začíná 25.9.2012 od 13,30 do 15,00 hod.

Kroužek ručních prací

Nabízíme dětem ještě Kroužek ručních prací, který bude probíhat 1x za 14 dní v pondělí od 13h do14.30h. Cena 350,-Kč.
Náplň kroužku- háčkování, pletení, pletení košíků, pletení z novin, šití, tkaní, drátkování, apod.
 
Z důvodu poruchy serveru, který zabezpečuje přihlašování a odhlašování stravy, není možno se zatím připojit. Jedná se o celorepublikový problém. Všechny změny provádějte na tel : 605801079- pan Poláček.
 
Po výběru se každý domluví s vedoucím kroužku a jemu zaplatí i poplatek.
Počítače 2.,3.,4.,5.tř.                 úterý 1x za 14dní 13.10-14.10h            Mgr.Kopiš                          250,- Kč
Pohybové hry 3.-5.tř. ch           pátek 13.15-14.15h                              Mgr.Kopiš                          320,- Kč
Točení na hrnčíř. kruhu           středa 15-18h /děti, dospělí dle domluvy/     Mgr.Rutarová 500,- dosp.800,-Kč
Keramika pro děti                    čtvrtek 13-15h   1x za 14 dní               p.uč.M.Drncová                     300,- Kč
Keramika pro dospělé             sobota 1x za měsíc                             p.uč.M.Drncová  650,-Kč /22.9. začínáme/
Břišní tance                             pátek  15.30h   začínáme 7.9.              p.Irina Viničuk                        300,-Kč
Zájmová tělesná výchova pro dívky středa14-14.45h                          Mgr.Z.Rutarová                      3 50,-Kč
Florbal 1.-9.tř                          pondělí 16-17h 1.-5.tř.,17-18h 6.-9.tř.     Mgr.Rolenec                           300,-Kč
Zpívání 1.-9.tř.                        čtvrtek 14h                                          Bc.L.Ševčíková                       300,-Kč
Vaření /3.-6.tř./                       úterý 16-17.15h                                     Mgr.M.Švarcová, Mgr.J.Šváb   300,-Kč
Zumba 1.-9.tř.                        pondělí 14.30h                                       Bc.L.Ševčíková                      300,-Kč
Volejbal /4.-9.tř./                    středa-16-17.30h,čtvrtek-18-19h              Mgr.Rolencová                        300,-Kč
Flétnička /dle domluvy/                                                                        Mgr.Rolencová                       300,-Kč
 
Rybáři středa 15.30-17.30h /rybníček Lysečiny, v zimě ve škole/    
Placení příspěvku až začátkem roku 2013 (dle trvajícího zájmu žáka)
Začínáme ve středu 12.září !!!!!!!!!
info na tel. 602205279 p. Slováček Radek

 MAŽORETKOVÝ SPORT / dívky 4 - 15 let /
pohybová a taneční průprava, rozvoj hudebního vnímání, nácvik  choreografií,
účast na soutěžích a kulturních akcích.
Tréninky : úterý - 15.45 - 17.45 Světlušky, 17.00 - 19.00 Rebelky ,
čtvrtek 15.45 - 16.45 Světlušky, 16.45 - 17.45 Berušky, 17.45- 19.15 Rebelky  
pátek 15.45 - 16.45 všechny skupiny,, NEPOVINNÉ "- pohybová průprava, bazén, fitko, zumba,   aerobic...
Cena : Světlušky, Rebelky 850,-Kč, Berušky 600,-Kč / páteční akce mimo
tělocvičnu budou hrazeny zvlášť/
Vedoucí : Alena Kážová, Monika Dudová , Barbora Kážová