Lyžařský výcvik 7.třídy

V pondělí 11.2.odjíždí 24 žáků 7.třídy na lyžařský kurz na Benecko. Pod vedením kvalifikovaných učitelů Mgr. Martiny Švarcové a Michala Krtičky se budou žáci zdokonalovat na lyžích a na běžkách. Návrat z kurzu je plánován na pátek 15.února.

Dějepisná olympiáda

           Dne 28. ledna 2013 se dva žáci naší 9. třídy, jmenovitě Jakub Karmáček a Tereza Uxová, zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády, které se odehrálo na Gymnáziu a SOŠ v Hostinném.

Oba se do okresního kola probojovali úspěchem v kole školním, na který v Hostinném navázali. K jejich umístění v prostředku výsledkové listiny s bezmála 40-člennou konkurencí jim velice gratulujeme a dále přejeme, aby se s minimálně stejnou úspěšností zhostili dalších olympiád a posléze přijímacích zkoušek na střední školy, které je v blízké době také čekají.

                                                                                                                                             Mgr. Jan Šváb

Pythagoriáda

V těchto dnech probíhá na naší škole matematická soutež Pythagoriáda. Výsledky nejlepších žáků z jednotlivých tříd :

6.třída

1.místo Pavla Hrobařová   10 b.       2.-3.místo Matyáš Rolenec a Tomáš Langer    8 b.

7. třída

1.místo Daniel Hrnčíř  8 b.               2.-3. místo Anna Fialová  a Kristýna Pleskačová 7 b.

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

ve školním roce 2013/2014

 Přijati :

1/2013

2/2013

3/2013

4/2013

Číst dál: Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Kdo si hraje, nezlobí

7.1.2013 proběhla akce plná her ve ŠD, kterou připravily podporovatelky ze skupiny ŘEŠ VV. Více info v projektech ( odkaz zde... ). Děvčatům za jejich práci navíc ve volném čase moc děkujeme.

Tříkrálová sbírka

     Letos se v naší obci objevily 6.1.2013 tři postavičky v bílém v doprovodu p.uč.Ziny Rutarové, aby podle staré tradice potěšily obyvatele zpěvem, popřály jim štěstí, zdraví a vykoledovaly nějakou tu korunku .

     Letos bude výtěžek použit na humanitární činnost. Část peněz zůstane Trutnovu na charitní pečovatelskou službu a dobrovolnické centrum. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli a hlavně „třem králům“ , Denise Celbové, Pavle Tesařové a Adéle Špetlové.

Číst dál: Tříkrálová sbírka

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014

• Podávání přihlášek

 Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška).

Číst dál: Informace o přijímacím řízení