Tonda obal

V pondělí 21.10. proběhl na naší škole vzdělávací pořad na téma třídění odpadu. Ve všech třídách se vystřídali odborníci, kteří naše žáky seznámili s tříděním odpadu. Vše proběhlo formou hry a vlastních zkušeností.

Fotografická soutěž

Vedení školy vyhlašuje fotografickou soutěž na téma " Podzim na horách". Vyrobte maximálně 3 fotografie pomocí digitálního fotoaparátu, fotografie upravte a zašlete na email školy nebo je přineste nahrané panu učiteli Kopišovi. Soutěž bude probíhat od 1.11. do 8.11.2013.

Exkurze do ZOO očima dětí

Exkurze se konala 15. 10. 2013 – 16. 10. 2013. Zúčastnili se pouze vybraní žáci a kroužek živé přírody.

Číst dál: Exkurze do ZOO očima dětí

Podzimní prázdniny

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně podzimních prázdnin informujeme všechny rodiče, že podzimní prázdniny  jsou v úterý 29.10 a ve středu 30.10.2013. V pondělí 28.10. je státní svátek a tak děti mají volno od pondělí do středy. Do školy jdou opět ve čtvrtek 31.10.2013.

Evropské peníze a svobodské děti

            V úterý 15.10.2013 odjelo 45 žáků školy a 3 vyučující na dvoudenní exkurzi do Liberce. V rámci programu Živá příroda ve škole navštíví zoologickou zahradu, kde je pro ně připraven vzdělávací program Šelmoviny, ve středu půjdou na exkurzi do botanické zahrady.

Díky evropským penězům je celá tato akce pro naše žáky zdarma (autobus, ubytování, vstupy, jídlo).  

 

 spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

Přijímací řízení na střední školy

            Žáci 9. třídy si mohou do 15. listopadu podat přihlášky na obory s talentovou zkouškou. Týká se to např. všech konzervatoří, hudebních i tanečních oborů a různých návrhářství (oděvů, šperků, nábytku, kování…..). Seznam oborů s talentovou zkouškou i přihlášky jsou k dispozici ve škole u výchovné poradkyně nebo na stránkách ministerstva školství. Na webových stránkách středních škol mají tyto obory označeny kódem s předčíslím 82. Přihlášky do ostatních oborů se zasílají v únoru.

            K opakování matematiky k přijímacím zkouškám se scházíme každý pátek v 7:10h.

                                                           Irena Nešněrová

Informace pro rodiče - zejména 7. ročník

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás informovat o možnosti získání příspěvku na lyžařský výcvik a ostatní ozdravné pobyty. Tuto možnost nabízí některé zdravotní pojišťovny, které přispívají až částkou 1 500,- korun. Je ovšem nutné informovat se přímo na vašich zdravotních pojišťovnách.

Zároveň je možné na tyto akce získat i příspěvek od zaměstnavatele z FKSP.

Potvrzení o zaplacení výcviku je možné si vyžádat u vedení školy.