Zpráva z MŠ - Medvídci

Vážení rodiče a milé děti,

chcete s námi přivítat jaro? Vyhlašujeme domácí tvoření na téma "Veselé jaro".

Číst dál: Zpráva od Medvídků

Zpráva pro děti ze II. oddělení školní družiny 

Číst dál: Zpráva pro děti ze II. oddělení školní družiny

Činnost II. oddělení školní družiny v březnu

  

Číst dál: Činnost II. oddělení školní družiny v březnu

Nejnovější informace vedení školy

Úřední hodiny jsou pro případ potřeby stanoveny na každé pondělí a každou středu od 8 do 11 hodin. 

Zároveň prosíme všechny rodiče dětí z naší mateřské školy, aby, pokud to jenom bude možné, nechávali z preventivních důvodů své děti doma. 

Děkujeme.

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Aktualizace informací ohledně domácí přípravy žáků

Aktualizace 15. 3. 2020 - Vzhledem k množství materiálů se objevilo pár drobných chyb, které jsou v současné době už opravené. Pro správné zobrazení souborů doporučujeme v prohlížeči vymazat historii za posledních 48 hodin.

Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče,

od zítřka na našich webových stránkách v boční liště s názvem Domácí příprava zveřejníme přípravu na další týden tj. od 16. do 20. března. Chápeme složitost dané situace a rozumíme tomu, že vaším úkolem není suplovat naši práci. Přesto vás žádáme o to, abyste v rámci svých možností dohlédli na to, že děti k plnění zadaných úkolů přistupují zodpovědně. Snahou našich učitelů je vypracovat přípravy tak, aby dopomoc rodičů s plněním zadaných úkolů byla co nejmenší. Je samozřejmé, že u malých dětí je jistá pomoc z vaší strany nezbytná.

Domácí přípravu budeme nadále aktualizovat vždy v pátek před nastávajícím týdnem. Připravujeme se také na možnost, že uzavření škol potrvá delší dobu. Pokud tato situace nastane, budeme mít nachystanou variantu, která zjednoduší systém zadávání a kontroly domácí přípravy.

V případě nejasností u daného učiva kontaktujte emailem učitele, který tento předmět vyučuje.

V případě, že nemáte možnost získávat zadání domácí přípravy prostřednictvím internetu, neváhejte nás kontaktovat, abychom společně nalezli náhradní řešení. Ve škole nás najdete každý pracovní den od 8 do 12 hodin, případně po telefonické domluvě v jiném čase. Toto i všechna ostatní oznámení budou zveřejněna u vchodu do budovy základní školy, v knihovně a na úředních deskách města.

Ve Svobodě nad Úpou 12. 3. 2020                       

Ing. Michal Krtička – ředitel školy

Vyjádření vedení školy k plánovanému školnímu

zájezdu do Anglie

Vážení rodiče,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně plánovaného školního zájezdu do Anglie a nastalé mimořádné situaci v celé Evropě bychom rádi požádali rodiče přihlášených žáků o vyčkání na další budoucí vývoj veškěrého dění a stanovisko cestovní kanceláře.

Pár důležitých informací:

  • Termín zájezdu je 18. – 22. 5. 2020.
  • Storno zájezdu by v tuto chvíli znamenalo ztrátu 50 % ze smluvní ceny ve výši 6.900 Kč.
  • Pokud by v Anglii nebo u nás došlo v předmětné době ke karanténě, musela by dle informací CK vrátit 100 % smluvní ceny.
  • Storno zájezdu ve výši 50 % platí až do pátku 17. dubna 2020, což je 30 dní před odjezdem. Škola vyjednala nadstandartní podmínky, neboť původně CK navrhovala 45 dní před odjezdem. Do 17. dubna máme tedy dostatek času na to učinit finální rozhodnutí.
  • Součástí závazné přihlášky na školní zájezd je i prohlášení rodičů o seznámení se storno podmínkami a pojistnými podmínkami zájezdu. Tento zájezd není pojištěn proti jeho stornování.
  • Další postup školy v této věci budeme neprodleně probírat i s právníkem, abychom vynaložili veškěré možné usílí o ochranu Vámi vynaložených finančních prostředků.

Když jsme tento zájezd pro naše žáky v dobré víře a na základě jejich zájmu a zájmu jejich rodičů připravovali, nikdo nemohl tušit, co za několik měsíců nastane.

Rádi bychom Vám poděkovali, že k této věci prozatím přistupujete rozumně, což nás motivuje k tomu i do budoucna připravovat pro naše žáky podobné programy.

Děkujeme.

Ve Svobodě nad Úpou 12. 3. 2020                                                                                                                                                                                                            

                                                                                               Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Výdej stravy ve školní jídelně

Vážení strávníci,

výdej obědů bude po dobu uzavření školy od 11:00 hodin do 12:00 hodin.

STŘEDA               OBĚD Č. 1

ČTVRTEK             OBĚD Č. 1

PÁTEK                  OBĚD Č. 2

Ostatní dny se zatím bude vařit oběd číslo 1. Pokud nechcete daný výběr, tak si oběd odhlaste.

Žákům základní školy byla strava automaticky odhlášena v systému na dny 11. až 13. 3. 2020. Ostatní dny budu odhlašovat dle aktuálních informací od pana ředitele.

Děkuji.

Kateřina Krtičková - vedoucí školní jídelny