Zakončení školního roku 2017/2018

Ve čtvrtek se v tělocvičně školy konalo slavnostní zakončení tohoto školního roku. Byli vyhlášeni nejlepší žáci jednotlivých tříd, nejlepší sběrači papíru a hliníku a žáci z Řešení vrstevnických vztahů. Zároveň jsme se rozloučili i se žáky 9. třídy.

Číst dál: Zakončení školního roku 2017/2018

Pozdrav z I. a II. oddělení školní družiny

Milí rodiče a žáci, úspěšně jsem ukončili další školní „družinový“ rok . Byl opět plný her, zábavy, čtení, soutěží, sportování, ale také i učení a přípravy na vyučování.

Číst dál: Pozdrav z I. a II. oddělení školní družiny

Přijetí u starosty města

Ve středu dopoledne byli žáci 9. třídy přijati u starosty našeho města. Zde spolu s třídním učitelem informovali starostu o průběhu studia na naší škole. Pan starosta popřál našim deváťákům hodně úspěchů v budoucím životě.

Číst dál: Přijetí u starosty města

Po stopách Karla Čapka

V úterý 26. června vyrazila skupina 14 žáků 9. třídy na pátrání po stopách Karla Čapka. Cesta nás zavedla do místa jeho narození, tedy do městečka Malé Svatoňovice, ve kterém jsme navštívili zdejší Muzeum bratří Čapků a zde zhlédli obě patra muzea, z nichž každé je věnováno jednomu z bratrů. 

Číst dál: Po stopách Karla Čapka

Turnaj ve vybíjené o pohár Úpského údolí I. stupně

26.6.2018 jsme uspořádali turnaj ve vybíjené pro děti I.stupně - 2 kategorie - třída 1.,2. a 3. a 4., 5. třída zvlášť.  Pozvání přijali z Janských Lázní, Černého Dolu, Rudníku a Horního Maršova. Putovní poháry získala v obou kategoriích naše škola, žáci a žákyně 3. a 5. třídy. 

Číst dál: Turnaj ve vybíjené o pohár Úpského údolí I. stupně

Školní akademie 2018

V pondělí 25.6. proběhla v sokolovně školní akademie. Poděkování patří všech účinkujícím a také všem učitelům, kteří se na akademii podíleli. Dobrovolné vstupné vyneslo částku 4 156.-Kč. Vybrané peníze použije na nákup krmiva pro naše školní mazlíčky. Fotografie pana Křivky si můžete prohlédnout zde: https://www.zonerama.com/Pavka/Album/4423766

Zprávy z družiny

Celé pololetí se děti bavily, soutěžily, hrály si a  vzdělávaly se podle ŠVP  i ve družině.Nechyběly ani návštěvy místní knihovny, procházky po okolí města, hry na školní zahradě a hřišti i sportovní hry v tělocvičně.Tvoření z různých materiálů a zkoušení nových výtvarných technik, bylo náplní výtvarných a pracovních dní. Svou tvorbu děti využily i při výrobě čarodějnice, zdobení družiny i nástěnek. Jak prohlásily některé děti: ,,V naší družině se nikdy nenudíme".
Přejeme všem krásné prázdniny děti ze družiny III. a vychovatelka Lenka Paříková

Číst dál: Zprávy ze družiny