Anglická olympiáda

V úterý 18. února se Johana Kempferová (9. třída) a Josef Bejdák (7. třída) zúčastnili okresní soutěže v anglickém jazyce, která se konala na vrchlabském gymnáziu. Soutěž měla dvě části: poslechový a gramaticko-lexikální test a rozhovor s porotou. Johanku provázela smůla, když jí třetí místo uniklo o jediný bodík, Pepa skončil na pěkném 10. místě. Oběma soutěžícím gratuluji a děkuji.

Mgr. Lucie Ševčíková

Přihláška na kroužky

Přihlášku na kroužky organizované naší školou najdete nově na žádost rodičů také v záložce Formuláře ke stažení.

Vedení školy

Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 17. února 2020 se více než dvacet žáků a žákyň naší školy sešlo v učebně hudební výchovy, kde se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.

Číst dál: Školní kolo recitační soutěže

Projekt BUĎ SAFE ONLINE s naší účastí

Naše škola se zapojila do projektu BUĎ SAFE ONLINE, který se věnuje bezpečí dětí na internetu. Na webových stránkách www.budsafeonline.cz najdou užitečné rady žáci, učitelé i rodiče. Projekt je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Mgr. Petra Štěpová

Chemická olympiáda

V prvním únorovém týdnu se uskutečnilo školní kolo olympiády v oboru chemie.

Číst dál: Chemická olympiáda

Výukový program Jak se žije v Podnebíně

Ve čtvrtek 30. ledna navštívili naši školu lektoři z Centra ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově.

Číst dál: Jak se žije v Podnebíně

Soutěž ve sběru papíru

Díky panu Novákovi máme zajištěnu firmu, která od nás odebere kvalitní papír. Soutěž ve sběru tedy může proběhnout s podmínkou, že se budou vybírat jen noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy bez desek nebo staré sešity. Nebudeme vybírat směsný papír ani kartony. Za ně by nám peníze odečetli, a budeme proto takový sběr vracet. Termín vybírání je stanoven na 1. polovinu května.

Děkujeme.