Zodpovědně v digitální džungli

Ve středu 16. října proběhl doplňkový vzdělávací program pro žáky 2. stupně naší školy s názvem Zodpovědně v digitální džungli. S programem přijely Kateřina Křivánková z Masarykovy univerzity v Brně a Adéla Špetlová, tedy naše nedávná absolventka, obě z projektu zvolsi.info, který žákům základních a středních škol po celé České republice nabízí návod, jak se naučit fungovat v on-line prostředí, kriticky myslet a pracovat s informacemi. 

Číst dál: Zodpovědně v digitální džungli

Permanentky na Duncan 2019/2020

I v tomto školním roce umožní společnost Mega Plus Janské Lázně zakoupení výhodné permanentky na vleky lyžařského areálu Duncan pro naše děti a žáky. Všichni, kdo navštěvují naši školu nebo školku, si mohou zakoupit zvýhodněnou celosezónní permanentku.

1. Mám permanentku z loňského roku - přinesu permanentku + 700 Kč

2. Nemám permanentku z loňského roku - přinesu fotku (vzadu jméno a příjmení) + 750 Kč

Peníze s permanentkami nebo fotkami odevzdávejte, prosím, v kanceláři hospodářky školy v době provozních hodin školní pokladny, a to nejdéle do pátku 8. listopadu 2019. Po tomto termínu už nebude možné zvýhodněnou permanentku zakoupit.

Soutěž „O nejhezčího ježka“

Minulý týden jsme ve II. oddělení ŠD vyhlásili soutěž „O nejhezčího ježka“. Děti mohly ježka malovat nebo vyrábět, využít mohly libovolné materiály a techniky.

Číst dál: Soutěž ,,O nejhezčího ježka"

Projekce filmu a beseda s účastníkem demonstrace

17. listopadu 1989

V tomto roce si připomínáme třicáté výročí sametové revoluce. Naše škola se zapojila do projektu Společnost proti násilí, který připomíná právě toto výročí. Celý měsíc si děti v hodinách Výchovy k občanství a Dějepisu připomínají tuto událost a různými formami ji mapují. 

Číst dál: Projekce filmu a beseda s účastníkem demonstrace 17. listopadu 1989

Exkurze do dětské léčebny v Janských Lázních

Ve středu 9. listopadu vyrazila devátá třída na exkurzi do dětské léčebny Vesna v Janských Lázních. V rámci programu volby povolání jsme navštívili oddělení fyzioterapie, ergoterapie, speciální bazén s posuvným dnem a vířivky. 

Číst dál: Exkurze do dětské léčebny v Janských Lázních

Prezentace SŠ v UFFO Trutnov

Pátek 11. října 2019 se stal pro 9. třídu profesním dnem. Ráno jsme odjeli vlakem do Trutnova na exkurzi do firmy Varia, kde jsme se dozvěděli o výrobě součástek pro hydraulická zařízení různých strojů včetně aut. Poté jsme došli do střediska UFFO na akci pořádanou každoročně Krajskou hospodářskou komorou v Hradci Králové, na níž se představují střední školy a firmy působící v našem okrese a kraji. Děti si zde mohly vyzkoušet jednoduché technologické postupy v technických profesích nebo zkusit úkoly kladené na studenty středních škol. Potravinářské obory nám nabídly i něco ze svých výrobků na ochutnání. Potkali jsme zde i mnoho našich bývalých žáků, kteří nám hlásili své studijní úspěchy a chválili si připravenost na studia z naší školy. V rámci projektu plánujeme další exkurze, aby se žáci mohli seznámit s různými profesemi a pracovními prostředími ještě před tím, než budou podávat přihlášku k dalšímu vzdělávání.

Mgr. Irena Nešněrová

Podzimní tvoření ve II. oddělení ŠD

Číst dál: Podzimní tvoření ve II. oddělení ŠD