Informační monitor

Interiér naší školy byl vybaven moderním zařízením, které slouží k poskytování informací rodičům žáků a široké veřejnosti. Zde budou zveřejňovány informace o aktuálních akcích nejen ve škole, ale i v našem městě.

Číst dál: Informační monitor

Super postup ve vybíjené

V pátek se chlapci a dívky ze čtvrté a páté třídy zúčastnili okrskového kola ve vybíjené. Dívky / M. Humňalová, M. Homolová, M. Macháčková, A. Milionová, B. Drábková, A. Smolíková, E. Králová, M. Línková, Z. Balcarová, B. Schreibrová, D. Rudavská, M. Dudková, K. Jaroušová/ pěkným výkonem vybojovaly třetí místo a zajistily si postup do okresního kola. Blahopřejeme !!!!!

Číst dál: Super postup ve vybíjené

Přijímací řízení - co dělat po přijímacích zkouškách

Zákonní zástupci všech žáků, kteří si podali přihlášky k dalšímu studiu, dostanou od SŠ informaci o průběhu přijímacího řízení, pozvánku ke zkouškám a evidenční (registrační) číslo do konce března. Každá komunikace mezi SŠ a žákem bude probíhat s tímto číslem.

Číst dál: Přijímací řízení - co dělat po přijímacích zkouškách

Soutěž " Literární fantazie"

Počet zúčastněných  - 11 žáků a žákyň z 1. stupně a jedna žákyně z 2. stupně.

2. – 3. třída    1. místo Viola Svobodová   2. místo  Táňa Homolová 3. místo Lenka Brátová

Číst dál: Soutěž " Literární fantazie"

Noční hra " Kámen"

V pondělí 25.3. se uskutečnila noční hra Kámen.  Hra byla určena žákům 9. třídy. Začala už v dopoledních hodinách, trvala celý den a večer vyvrcholila.

Číst dál: Noční hra " Kámen"

Matematický klokan 2019

V pátek 22.3. proběhla na naší škole, stejně jako na celém světě, mezinárodní soutěž Matematický klokan. Do soutěže se zapojily všechny děti od 2. do 9. třídy a řešily 24 logických úloh různé obtížnosti, za které mohly dostat celkem 120 bodů.  Zde přinášíme výsledky nejúspěšnějších řešitelů:

Číst dál: Matematický klokan 2019

Soboty pro zvídavé děti

Zde přinášíme nabídku, kterou jsme obdrželi od Narodního instututu dalšího vzdělávání v Hradci Králové na zajímavý program: 

Číst dál: Soboty pro zvídavé děti