Pravidla pro klasifikaci žáků ve 2. pololetí školního roku

2019/2020

 

V dokumentu, který je umístěn na odkazu níže, naleznete pravidla pro hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Dokument je zveřejněn v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb.

 

Pokyn ředitele školy pro postup při závěrečném hodnocení vzdělávání žáků základní školy za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Zlatá tužka 2020 - senzační výsledek!!!

I přes všechna omezení, která v současné době pociťujeme, přijde čas od času i nějaká dobrá zpráva, občas dokonce nějaká vynikající. Jako vynikající zprávu určitě můžeme označit výsledky letošního slavnostního 25. ročníku slohové soutěže Zlatá tužka. Jubilejní ročník, jehož jsme se díky 4 velmi pěkným pracím žáků ze 6.A třídy zúčastnili, jsme v této věkové kategorii ovládli a získali dokonce i čestné uznání za další velmi pěknou práci.

Tímto bychom rádi poděkovali žákům 6.A třídy za reprezentaci naší školy v této soutěži a zároveň popřáli Zuzce Semerádové k vítězství v celé její věkové kategorii a Zitě Brátové za získání čestného uznání za velmi povedenou práci.

Výsledky ke stažení zde...

Mgr. Jan Šváb

Svoboda pro ježka

Ve středu 22. dubna jsme vypustili našeho ježka do volné přírody.

Číst dál: Svoboda pro ježka

Přijímací řízení - nové informace

Vážení rodiče,

Krajský úřad v Hradci Králové vydal toto upozornění:

Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4., upozorňujeme Vás na následující skutečnosti:

1)      Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářních + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky!

2)      Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná případně školní) přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru bez přijímací zkoušky, odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět.

Pro žáky, kteří jednotnou přijímací zkoušku vůbec nevykonávají ani v jednom z přihlášených oborů platí termín 10 dnů poté, co střední škola vyvěsí seznam přijatých uchazečů, což může být ode dneška kdykoliv během týdne. Prosím sledujte proto pravidelně stránky škol, kam jste si podali přihlášky.

                                                                                            Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Letošní sběr papíru

Vážení rodiče,

mimořádná opatření vlády ČR a nařízená hygienická pravidla v souvislosti s pandemií nám neumožňují uspořádat letošní sběr starého papíru, proto soutěž rušíme. Velmi nás to mrzí a omlouváme se za případné obtíže, ale v tomto roce nám bohužel není přáno. Děkujeme za pochopení a doufáme v lepší příští.

                          Mgr. Dagmar Rolencová a Mgr. Irena Nešněrová

Přijímací řízení

Blíží se termín, kdy podle vyhlášky o přijímacím řízení mají střední školy uzavírat rozhodnutí o přijetí k dalšímu studiu. Vzhledem k mimořádným opatřením v naší zemi bude letos vše probíhat v pozměněné formě. Zda a jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o maturitní obory, není dosud definitivně rozhodnuto, ale zdá se prozatím pravděpodobné, že budou odloženy na červen.

Jinak to bude u oborů bez maturity. Tam se dá předpokládat, že rozhodnutí o přijetí žáků budou vydána během dvou příštích týdnů. Sledujte proto pravidelně stránky škol, kam jste podali přihlášky, abyste včas zjistili, zda jste přijati. Seznamy přijatých žáků jsou na stránkách škol vyvěšeny s evidenčním(registračním) číslem, které každému měly střední školy zaslat do konce března společně s informací o způsobu přijímacího řízení.

V případě přijetí má žák povinnost potvrdit svůj nástup na danou střední školu odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů ode dne přijetí. Tento termín je závazný, prosím, nezmeškejte ho!

Odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 dnů získání tohoto rozhodnutí.

V případě potřeby mě kontaktujte prostřednictvím školního e-mailu.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy bude organizace zápisu dětí do předškolního vzdělávání (mateřské školy) probíhat bez osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců. Stejně tak bude upřednostňováno, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Číst dál: Informace k zápisu do mateřské školy