Exkurze do dětské léčebny v Janských Lázních

Ve středu 9. listopadu vyrazila devátá třída na exkurzi do dětské léčebny Vesna v Janských Lázních. V rámci programu volby povolání jsme navštívili oddělení fyzioterapie, ergoterapie, speciální bazén s posuvným dnem a vířivky. 

Číst dál: Exkurze do dětské léčebny v Janských Lázních

Prezentace SŠ v UFFO Trutnov

Pátek 11. října 2019 se stal pro 9. třídu profesním dnem. Ráno jsme odjeli vlakem do Trutnova na exkurzi do firmy Varia, kde jsme se dozvěděli o výrobě součástek pro hydraulická zařízení různých strojů včetně aut. Poté jsme došli do střediska UFFO na akci pořádanou každoročně Krajskou hospodářskou komorou v Hradci Králové, na níž se představují střední školy a firmy působící v našem okrese a kraji. Děti si zde mohly vyzkoušet jednoduché technologické postupy v technických profesích nebo zkusit úkoly kladené na studenty středních škol. Potravinářské obory nám nabídly i něco ze svých výrobků na ochutnání. Potkali jsme zde i mnoho našich bývalých žáků, kteří nám hlásili své studijní úspěchy a chválili si připravenost na studia z naší školy. V rámci projektu plánujeme další exkurze, aby se žáci mohli seznámit s různými profesemi a pracovními prostředími ještě před tím, než budou podávat přihlášku k dalšímu vzdělávání.

Mgr. Irena Nešněrová

Podzimní tvoření ve II. oddělení ŠD

Číst dál: Podzimní tvoření ve II. oddělení ŠD

Zprávy z naší relaxační místnosti

Uběhl měsíc od začátku školního roku a zatežkávací zkouška proběhla na jedničku. 

Velkou přestávku si děti užívají odpočinkem, učením, kreslením nebo hraním. Děti chválím za dodržování našich relaxačních (ne)pravidel :)

Číst dál: Zprávy z naší relaxační místnosti

Hudební pořad Antonín Dvořák – život a dílo

V pátek 4. října si žáci 3., 4. a 5. třídy vyposlechli zajímavé povídání o životě a díle našeho významného hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Dozvěděli se o jeho dětství, studiích, uměleckém životě, zálibách i pobytu a práci v Americe. Vyposlechli si klavírní ukázky jeho děl v podání pana Martina Kubáta, profesora konzervatoře a profesionálního varhaníka. Věřím, že získané poznatky děti využijí i v hodinách hudební výchovy.   

   

Číst dál: Hudební pořad

Se sluníčkem přes úskalí českého jazyka

Děti ze třetí třídy došly do konce téměř roční cesty, kdy putovaly se sluníčkem přes úskalí českého jazyka. Zábavnou formou si postupně opakovaly gramatiku a za úspěšnou práci získávaly sluníčka. Všechny děti si zaslouží pochvalu za píli a svědomité plnění těchto úkolů. 

Číst dál: Se sluníčkem přes úskalí českého jazyka

Soutěž v poznávání rostlin

V pondělí 30. září 2019 proběhla soutěž o účast na tajném výletě – Poznávání rostlin. Byla určena žákům 2. až 5. třídy.

Žáci měli poznat modřín, smrk, jedli, borovici, kleč, lípu, javor, buk, jírovec, pámelník, růži, vlaštovičník, kopřivu, jitrocel a pór.

A jak to dopadlo? Žáci poznali hodně rostlin, nejvíce je potrápil vlaštovičník a kleč (kosodřevina).

Číst dál: Soutěž v poznávání rostlin