Soutěž „O nejhezčího ježka“

Minulý týden jsme ve II. oddělení ŠD vyhlásili soutěž „O nejhezčího ježka“. 

Děti mohly ježka malovat nebo vyrábět, využít mohly libovolné materiály a techniky. Na malování a výrobu měly pouze týden. Soutěž byla dobrovolná, o to více mě překvapilo, že se jí zúčastnila většina žáků našeho oddělení. A ještě větším překvapením bylo, jak dobře se žáci zadaného úkolu zhostili. Ježky nosili již druhý den po vyhlášení soutěže. Více se sešlo obrázků než modelů. Vydařili se především ježci vyrobení z přírodních materiálů. Je zřejmé, že některým dětem pomohly i maminky, ale i jim patří pochvala za to, že si na své „ratolesti“ našly chvilku času na společné tvoření.

Všem soutěžícím přibyly body do naší celoroční soutěže (o nejaktivnějšího a nejúspěšnějšího žáka) a majitelé devíti nejhezčích ježků byli odměněni.

Shodli jsme se na tom, že úplně nejhezčího ježka (ze slaného těsta) vyrobil Taras Kholod. Zvláštní cenu dostala Karolína Hošková, která vyrobila ježky dva - z dýně a z jablka, navíc ještě namalovala dva obrázky.

O tom, že se soutěž vyvedla a že si žáci odměnu zasloužili, se můžete přesvědčit z fotografiií.

                                                                                                  vychovatelka ŠD Dana Šritrová