Vytvořeno 25. 10. 2019 12:30

 

Soutěž Talenty pro firmy

Firma Kablo ve Vrchlabí hostila 24. října 2019 okresní kolo soutěže Talenty pro firmy.

Z naší školy se soutěže zúčastnil tým žáků 5. třídy ve složení: Klára Jaroušová, Jakub Línek  a Jan Janouš. Jejich úkolem bylo ve spolupráci se třemi studenty průmyslové školy a pod vedením odborného poradce z firmy TE CONNECTIVITY Trutnov sestrojit ze stavebnice Merkur funkční kolotoč podle plánku. Hodnotila se přesnost, pečlivost, spolupráce a čas. Že to nebylo snadné a jak se jim to podařilo, můžete vidět na fotografiích. Než porota vyhodnotila kvalitu sestavených modelů, umožnila nám hostitelská firma prohlídku výroby kabelů a připravila pro soutěžící oběd.

Naši žáci se svým týmem obsadili 3.místo. Věřím, že si z akce kromě různých dárkových předmětů, které obdrželi od obou zainteresovaných firem, odvezli plno nových zkušeností a dovedností. Gratulujeme k výsledku a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Irena Nešněrová