Vytvořeno 20. 11. 2019 12:47

Obory středních škol s talentovou zkouškou

Některé školy otevírají obory studia, kde je potřeba mít talent určitého druhu. Jsou to především obory hudební, taneční nebo výtvarné. Poznat se dají podle identifikačního číselného kódu oboru začínajícího číslem 82 (např. 82-41-M/05 grafický design). Přihlášky do těchto oborů je třeba zaslat nejpozději do 30.11.2019 na adresu střední školy. Stejně jako v případech běžných oborů je možno vybrat si obory 2. Přihlášky tiskne škola podle adresy a názvu s kódem oboru, který žák přinese. V případě oborů s talentovou zkouškou střední škola obvykle nepožaduje absolvování jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka. Požadavky k přijetí naleznete na stránkách střední školy.

Mgr. Irena Nešněrová