Vytvořeno 1. 12. 2019 22:45

Listopad v naší mateřské škole

Zde si můžete prohlédnout průběh měsíce listopadu v jednotlivých odděleních naší mateřské školy.

 

Listopad u Myšek

Měsíc listopad jsme trávili ve společnosti zvířátek. Začali jsme exotickými zvířátky výletem do ZOO. Ten se nám vydařil, počasí nám přálo, zvířátek jsme viděli dost a děti byly nadšené. Všechna zvířátka jsme si ve školce ještě pojmenovali, prohlíželi podrobně na obrázcích, vybarvovali v omalovánkách, nebo si stavěli vlastní ZOO z kostek a stavebnic.

Poté jsme se přenesli do "lesa". Vše nám zahájili ježci. Dají se totiž vytvářet mnoha způsoby: z brambor a špejlí, nalepením listů a dokreslením, polepením natištěných rukou, připevňováním kolíčků na karton, nalepením nasbíraných šišek z vycházky nebo napodobováním při ježčí písničce.  O dalších zvířátkách jsme zpívali, naučili jsme se písničku Veverka Čiperka, Běží liška k Táboru nebo O medvědovi. Pohádka Tři medvědi nám pomohla při rozlišování velikostí. Veverce jsme pomáhali třídit přírodniny, na oříšky jsme i rytmicky doprovázeli náš zpěv. Zajíčkovi jsme zase prohledávali kapsičku (hmatová hra) a pojmenovávali, co se do kapsičky vše vejde (rozvíjení slovní zásoby). O lišce si děti promítly dvě pohádky O Budulínkovi a O Koblížkovi. Děti si na zvířátka zahrály dramatizací pohádky Budka nebo při cvičení a zdolávání překážkové dráhy ve zvířátkovém lese, kde jsme báječně vyzkoušeli nové tělovýchovné náčiní (schody, skluzavka, žíněnka), které nám věnovali rodiče Tlachačovi, kterým tímto moc děkujeme. Nakonec jsme některá zvířátka uložili do pelíšků před zimou a vrátíme se k nim zase až zjara. Dobrou noc!

                                                                                      paní učitelka Olina

Listopad  u Zajíčků

Než se rozjelo nové téma měsíce, užili jsme si ještě pár dnů s dýněmi. Jednu velkou jsme společnými silami vydlabali a pak již děti jen přihlížely, jak se zachází s ostrým nožem a jak se z dýně stává „zajíček“. Pár dnů nám zdobil okno školky, stejně jako ostatní dýně, které děti společně s rodiči vytvořily při akci školy.

A listopad, ten byl zaměřen na sledování přírody, kdy barevné listy opadávají a stromy i příroda se chystají k zimnímu spánku. Pohádka, která nás provázela celým měsícem, byla o Míčku Flíčku a drakovi. Každý den jsme si připomínali, a tím trénovali paměť, kdo v pohádce vystupuje, co se přihodilo, co bylo správně a co ne. Drak z pohádky nás inspiroval k tvoření. Naučili jsme se skládat papír do harmoniky a pak ho použili jako mašličky na ocas draka, vystřihovali jsme, lepili a pokoušeli se navazovat uzlem mašle. Při vhodném počasí jsme vyrazili na louku nad p. Čermáka a draka jsme i pouštěli. Podařilo se, drak vzlétl výborně a každý si chvíli provázek s drakem podržel.

Pohádka nám posloužila i k procvičení pojmů před, za, mezi, vedle nebo první a poslední v řadě. Také jsme vyhledávali vše, co je kulaté, porovnávali velikosti míčů, uvolňovali ramenní kloub při grafomotorickém cvičení a míč využili i ke cvičení – hod horním obloukem, hod na cíl, chytání míče po odskoku, do náruče a další aktivity.

V listopadu jsme také vítali sv. Martina a první sníh. Zkusili jsme si básničku formou rozhovoru několika postav. Děti se vystřídaly v rolích, a to je bavilo nejvíc. A závěr měsíce již patřil přípravám na první adventní neděli – zkoušeli jsme krájet jablíčka a citrony ostrým nožem a sledovat, jak se mění při sušení. Potřebovali jsme ozdoby na adventní věnec, který děti pomohly dozdobit. Procvičili jsme si u toho číselnou řadu 1-4, když jsme přidávali svíčky. Upekli jsme si také voňavé perníčky, které budeme zdobit společně s rodiči na vánoční dílničce, ale to už bude prosinec.

paní učitelka Martina

Listopad u  Medvídků

V měsíci listopadu jsme pracovali dle tematického bloku Pavučina podzimu. Naše činnosti vycházely z témat Dárky pro veverku a Ukolébavka pro medvěda. Děti si hravou formou rozvíjely elementární znalosti o přírodě a volně žijících zvířatech. Hráli jsme si na les a zvířátka. Děti poznávaly stopy zvířat a přiřazovaly potravu k jednotlivým zvířátkům. Vyráběli jsme skřítky Lesníčky, zpívali a četli jsme si o lese z knihy Příběhy lesního pacholíčka. Ve skupinách i individuálně jsme si vyprávěli známé pohádky O Budulínkovi, O Červené Karkulce a O Smolíčkovi. Pohádky jsme ztvárňovali pohybově a dramaticky. Stimulovali jsme sluchové i zrakové vnímání, kdy děti rytmizovaly slova, určovaly hlásku na začátku slov, skládaly tematická puzzle, plnily grafomotorické pracovní listy a rozvíjely početní představivost. Skupinově i individuálně jsme procvičovali logopedickou prevenci. Jednou týdně jsme  sportovali v tělocvičně, kde jsme zdolávali překážkové dráhy,  házeli a kouleli jsme si s míči a hráli tematické pohybové a závodivé hry. Procházkou jsme se vypravili ke krmelci s nasbíranými plody. Navštívili jsme divadlo v mateřské škole Pásmo pohádek.

V posledním týdnu měsíce listopadu jsme se aktivně připravovali na nadcházející advent a příchod čerta s Mikulášem.  Společně jsme si vyrobili vánoční stromeček, adventní věnec a spoustu krásných čertů a Mikulášů. Pozvali jsme rodiče na adventní dílnu, která se konala v úterý 27.11. Atmosféra byla velmi příjemná a děti si společně s rodiči odnášeli spoustu krásných výrobků.

paní učitelka Alice