Vytvořeno 1. 12. 2019 23:22

Vzdělávací program Člověk - tvor neznámý

V pátek 29. 11. 2019 se žáci osmé a deváté třídy vydali na Vyšší odbornou školu zdravotnickou a střední zdravotnickou školu do Trutnova, kde měli připravený program s názvem Člověk - tvor neznámý. Každá třída absolvovala dvě teoretické hodiny o lidském těle, zaměřené i na prevenci. V dalších dvou hodinách si již žáci vyzkoušeli měření tlaku, poslouchali svoje srdce, učili se různé způsoby obvazovaní, nebo také masáž srdce a dýchání z úst do úst. Nakonec si studenti připravili pro naše žáky nenadálou situaci, kdy měli poskytnout dvojici zraněných pomoc. Většinu z nich tyto nečekané okolnosti zaskočily a jejich reakce by v realitě neobstály. Doufejme, že po této zkušenosti by již reagovali jinak a náležitou pomoc by poskytli. Návštěva školy se nám moc líbila a byla velmi přínosná do běžného života.                               

Mgr. Petra Štěpová