Zpívání v kostele 2019

Ve čtvrtek 19. prosince proběhla ve svobodském kostele tradiční předvánoční akce s názvem Zpívání v kostele.

I letos se nám podařilo zaplnit kostel diváky, kteří se přišli předvánočně naladit a vyslechli vánoční písně, koledy a básničky v podání našich dětí od nejmenších až po ty největší. Velký dík patří paní učitelce Ševčíkové a paní učitelce Rolencové, které spolu s dětmi tento krásný předvánoční zážitek připravili. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali částku 8.384,-Kč. Část z ní bude jako již každoročně použita na zakoupení nových učebních pomůcek a vybavení naší školy a část bude věnována na charitativní účely.

Všem dobrovolným dárcům ještě jednou děkujeme.

Vedení školy